Sissel Rogne. Foto: Havforskningsinstituttet.

– Ingen feil så langt

- Påstandene i brevet fra advokaten/NSL, er alvorlige beskyldninger. Vi ønsker åpenhet om vår forskning og har invitert til vitenskaplig diskusjon og gjennomgang av våre data, men ber om forståelse om at vi ikke bruker masse tid på å kommenterer disse skriftelig, sier Sissel Rogne direktør i Havforskningsinstituttet (HI) til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I forrige uke sendte NSL en bekymringsmelding på kritikkverdige forhold i HIs forskning til Nærings -og Fiskeridepartementet. Mye av kritikken var rettet mot forskning knyttet til Guddalselven, samt påstander om at instituttets kun bruker Marine Harvests MOWI-rogn og dermed samarbeider med Marine Harvest om et avlsprogram.

Les også: NSL har sendt bekymringsmelding for kritikkverdige forhold i forskning til departementet

Kyst.no har også fått innsyn et brev sendt til HI i midten av februar, fra samme advokatfirma på vegne av Ørjan Solheim og en annen elveeiere i Guddalselven. Elveeierne mener HI ikke har fulgt kravene som er lagt til grunn for forskningssamarbeidet med grunneierne, og at de har utilstrekkelig privatrettslig grunnlag til å gjennomføre planlagt forskning. Forskningen gjennomført i elven omtales også som både miljømessig og forskningsetisk uforsvarlig.

- Det er alvorlige beskyldninger og påstander. Begge brevene er fra samme advokatfirma med flere av de samme argumentene, og vi ser det hensiktsmessig å gi en tilbakemelding med ulike argumenter på disse brevene samlet og i et åpent møte, sier Rogne.

- Ikke oppdaget en eneste feil 

Rogne forteller at de nå arbeider med å sjekke at alt det er bedt om å få innsyn i dokumentasjonen ligger på bordet.

Les også: Mangler dokumentasjon fra HI

- Og jobber med å finne ut om hva som er bakgrunnen for alle de grove beskyldningene og denne fremgangsmåten.  Så langt har vi har ikke oppdaget noe galt fra instituttets side, forteller direktøren.

Hun legger ikke skjul på at det har kommet mange henvendelser på tema de siste dagene.

- Vi har fått mange henvendelser om de samme påstander fra media, presentert i disse brevene som er vidt distribuert. Ettersom påstandene i brevene er såpass alvorlige, går vi grundig gjennom dokumentasjonen vi har på dette, og har ikke oppdaget noe galt fra instituttets side så langt, sier hun.

Juks må dokumenteres

Rogne forteller at hun sammen med Geir Lasse Taranger, som er forskningsdirektør for akvakultur, er de som skal uttale seg og håndtere saken videre , uten at hun vil gå mer i detalj på dette.

- Folk kan ha forskjellige meninger om forskningen som bedrives, og de må gjerne også være uenig i våre vitenskapelige resultater og måten vi forsker på. Dette er noe som alltid kan diskuteres og vi ønsker alltid å bli bedre. Men når det gjelder påstander om at vi jukser er ikke dette en diskusjon. Det er en påstand som må dokumenteres, påpeker hun.

- Driver ikke avlsprogram

Direktøren viser så til at hun har invitert Frode Reppe og NSL til å gå gjennom dokumentasjonen som ligger til grunn for publikasjonen fra Guddalselva. Da kan vi se hva som finnes av hold i påstandene om flere gale forhold som eksempelvis juks og hentydningene om at de er ”i lommen til Marine Harvest”.

- Vi bedriver ikke noe avlsprogram med Marine Harvest, men har fått gratis rogn til våre forsøk fra dem på lik linje som vi har fått fra andre aktører i andre forsøk, forklarer hun.

Forskningen stoppet

Når det gjelder de pågående forskningsprosjektet i Guddalselven er dette nå stanset på grunn av elveeiernes innsigelser, men det betyr ikke at forskningen på denne problemstillingen stopper opp.

- Vi har en plan B som vi nå skal forholde oss til, og ser frem til nye eksperimenter ved laksetrappen og et videre godt samarbeid med elveeierlaget og andre grunneiere, sier hun.

- Ny rapport om lakselus

Ifølge NSL er rapporten “Evidence of salmon lice -induced mortality of anadromous brown trout (Salmo trutta) in the Hardangerfjord, Norway» skrevet av forskerne Øystein Skaalaa, Steinar Kålås & Reidar Borgstrøm, fra 2013 den eneste rapporten som beskriver lusepåslag knyttet til oppdrett som en årsak til forhøyet dødelighet hos sjøørret. Dette er ikke riktig ifølge Rogne.

- Vi har sammen med Veterinærinstituttet og noen andre nylig levert en helt fersk rapport med sammenstillingen over artikler (kunnskapsstatus) og modelleringen av lusespredningen, noe som selvfølgelig er av stor betydning for forvaltningsgrunnlaget for utviklingen av havbruksnæringen fremover. Er det kanskje derfor det er så mye diskusjon om den ovennevnte publikasjonen fordi de tror den er selve grunnlaget for forvaltningen, spør hun.

- Til saken er oppklart ønsker vi å ivareta våre ansatte så godt som mulig, da mange av påstandene kan gå på både æren og helsen løs. Vi gleder oss til å få ryddet opp i dette, sier hun.