Sterk kvintett bak lanseringen av det kraftfulle investeringsselskapet Frøy Kapital i Trøndelag i dag: Investeringsdirektør Klaus Hatlebrekke (fra venstre), administrerende direktør Roger Granheim, arbeidende styreleder Helge Gåsø, finansdirektør Hege Aasen Veiseth og Harry Bøe, direktør for forretningsutvikling.
Sterk kvintett bak lanseringen av det kraftfulle investeringsselskapet Frøy Kapital i Trøndelag i dag: Investeringsdirektør Klaus Hatlebrekke (fra venstre), administrerende direktør Roger Granheim, arbeidende styreleder Helge Gåsø, finansdirektør Hege Aasen Veiseth og Harry Bøe, direktør for forretningsutvikling.

Frøy Kapital vil løfte 10 milliarder til investeringer i kystnær verdiskaping

De har vært sentrale i etablering, utvikling og ledelse av flere ulike milliardvirksomheter. Nå lanserer de et nytt investeringsselskap som de vil skal bidra til utvikling av enda mer lønnsom aktivitet på kysten.

Publisert Sist oppdatert

Når Frøy Kapital AS er fullt operativt fra september i år, vil det ha en kapitalbase på om lag 6 milliarder kroner. Initiativtaker Helge Gåsø har fått med seg Roger Granheim, Harry Bøe, Klaus Hatlebrekke, Hege Aasen Veiseth og Ingrid Rønning på etableringen.

Mål om 10 milliarder

– Vi har en ambisjon om å kunne løfte oppimot 10 milliarder kroner i investeringskapital. Motivasjonen er helt enkelt å bidra til å utvikle enda flere lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser langs kysten og i regionen, sier Helge Gåsø i en pressemelding.

Gåsø går selv inn med størstedelen av kapitalen og blir arbeidende styreleder i Frøy Kapital, som får forretningsadresse i Trondheim. Det finansielle og kompetansemessige fundamentet i selskapet forventes å være attraktivt for flere typer investorer.

Erfaren, trøndersk ledelse

Det trønderske investorpartnerskapet Frøy Kapital vil også utnytte teamets personlige egenskaper, kompetanse og nettverk direkte i investerings- og utviklingsarbeid.

Helge Gåsø blir arbeidende styreleder: Gründer av Frøy ASA og største eier i NTS ASA. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.

Roger Granheim blir administrerende direktør, han har nylig fratrådt som konsernsjef i transportselskapet Torghatten Group AS, og han har vært styreleder i NTS ASA fra 2012-2020 og sentral i gjennomførte oppkjøp og fusjoner.

Harry Bøe blir direktør for forretningsutvikling: Administrerende direktør i NTS ASA gjennom selskapets sterkeste vekstperiode, til han fratrådte i februar 2022. Betydelig investor med eierskap i en rekke bedrifter.

Klaus Hatlebrekke blir investeringsdirektør. Han var tidligere forretningsutvikler og konsernsjef i Norway Royal Salmon (NRS).

Hege Aasen Veiseth blir finansdirektør, og kommer fra stillingen som finansdirektør i Polaris Media og i EMGS før den tid.

I tillegg blir Ingrid Rønning controller. Rønning har hatt tilsvarende rolle i Norway Royal Salmon.

Sterkt styre

Initiativtakerne legger også stor vekt på å sette sammen et kompetent, erfarent og profesjonelt styre for nysatsingen Frøy Kapital. Tidligere konsernsjef i Mowi, Alf Helge Aarskog, og Anne Kathrine Slungård er allerede er klare som styremedlemmer. I tillegg blir Helge Gåsø arbeidende styreleder.

Fisk, verft, båter og resirkulering

Frøy Kapital vil ha fokus på kystnære investeringer. Administrerende direktør Roger Granheim kan allerede nå avsløre selskapets første investeringer.

– Vi overtar en eierpost på 37 prosent i Grøntvedt Pelagic AS på Fosen, en tradisjonsrik og sterk trøndersk merkevare med hovedfokus på sildeprodukter. Vi blir også stor eier i industrikonsernet MOEN-gruppen med ca 40 prosent gjennom et eierskap på 49,9 prosent i Skipsinvest AS. MOEN-konsernets hovedaktiviteter ligger innenfor verft, utleie av skip og resirkulering av plastavfall, sier Granheim

– Vi går inn i disse selskapene for å videreutvikle dem og styrke lønnsomheten ytterligere, sier styreleder Helge Gåsø, og legger til at det allerede jobbes med flere prosjekter med spennende og interessante muligheter for økt verdiskaping og sysselsetting.

– Vi antar at 50-70 prosent av Frøy Kapitals investeringer vil skje i kystnære aktiviteter. Men vi vil også se på andre typer prosjekter i Midt-Norge, eiendom og kapitalplasseringer, sier Granheim.