Administrerende direktør og eier av Marinus Aqua Service, Dave Ole Eidet sier de gleder seg til å nå kunne styrke sitt tilbud.

Frøy kjøper Marinus

Frøy ASA har inngått avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Marinus Aquaservice AS.

Publisert

Transaksjonsverdiene Marinus til en samlet virksomhetsverdi på 101 millioner kroner, med forbehold om visse lukkebetingelser. Ervervet er betinget av visse sedvane betingelser og stenging forventes å finne sted i første kvartal 2023.

Strategisk begrunnelse

Selskapet melder i en børsmelding oppkjøpet av Marinus styrker Frøys posisjon sørvest for Norge, en region hvor Frøy har begrenset fotfeste i dag. Marinus driver tre moderne fartøyer og har en et stort fokus innenfor ROV-tjenester, et raskt voksende undersegment av vannserviceindustrien.

- Marinus har de siste 15 årene bygget opp en sterk posisjon på Sørvestlandet. Vi gleder oss til å ønske Marinus velkommen inn i Frøy og ser frem til å rulle ut hele bredden av Frøys tjenester på Sørvestlandet fremover, sier administrerende direktør i Frøy, Tonje Foss i en børsmelding.

- Vi ser fram til å styrke vårt tilbud til våre langsiktige kunder og fortsette å utvikle vår base på Bømlo som en del av Frøy, avslutter administrerende direktør og eier av Marinus, Dave Ole Eidet

Om Marinus Aquaservice AS

Selskapet ble grunnlagt av Dave Ole Eide i 2008. I dag eier Marinus og driver tre servicefartøy fra sin base på Bømlo. Selskapet tilbyr et bredt rekke vannserviceoperasjoner, som tauing, fortøyning, bolteboring, inspeksjon og vedlikehold med ROV. I 2021 rapporterte Marinus EBITDA på 15 millioner kroner og et nettoresultat på 5 millioner kroner. Fra desember 2022 hadde Marinus et etterslep, inkludert opsjoner på ca. 135 millioner kroner. Grieg Shipbrokers fungerte som finansiell rådgiver for selgeren.