Arnt Solem er direktør for drift og nybygg i Frøy.

Frøy rigger seg for ytterligere vekst

Frøy opplever en stadig voksende oppdragsmengde, og med flere folk og fartøy på vei inn i organisasjonen tar de grep for å stå bedre rustet for ytterligere vekst. Arnt Solem går over i jobben som direktør for drift og nybygg i rederiet. 

Publisert Sist oppdatert

Rederiet styrker landorganisasjonen og får inn flere stabs- og støttefunksjoner.

- Over flere år har vi vokst mye i Frøy. Vi bygger kontinuerlig nye fartøy innen både service og brønnbåtsegmentet, vi er blitt mange flere folk til sjøs og kjøpte Marinus Aquaservice på starten av året. Vi trenger en organisasjonsstruktur som gjør oss i stand til å vokse videre i årene fremover, og som ikke minst bidrar til gode måter å samarbeide i et så stort selskap med avdelinger langs hele norskekysten, forteller administrerende direktør Tonje Foss i en pressemelding. 

En sentral rolle i den nye organisasjonen blir direktør for drift og nybygg og Arnt Solem går inn i denne jobben. 

Solem kom til Frøy ved årsskiftet, har hatt jobben som direktør for forretningsutvikling og innovasjon og har blant annet hatt ansvar for nybyggaktiviteten fram til nå. 

- Vi trenger en organisasjonsstruktur som gjør oss i stand til å vokse videre i årene fremover, og som ikke minst bidrar til gode måter å samarbeide i et så stort selskap med avdelinger langs hele norskekysten, forteller administrerende direktør Tonje Foss.

Han kom fra Fosenkraft AS der han var administrerende direktør i 11 år. Før det har han mange års operasjonserfaring fra oljebransjen i ulike lederstillinger og selskaper, blant annet operasjonelt ansvar for flåten i Altera Infrastructure (tidligere Teekay) og driftsansvar i PGS – med hele verden som arbeidssted.

- All drift, teknisk, innkjøp og utvikling av nye fartøy legges nå inn i samme avdeling for tettere samarbeid på tvers. Arnt har en solid bakgrunn fra operasjonell ledelse i større rederier, og vil sammen med det dyktige Frøy-teamet sikre at selskapet fortsetter å utvikle seg til det beste for kundene våre i årene som kommer, forteller Foss.

Et annet område som blir stadig viktigere for både leverandører og kunder i havbruksnæringen er bærekraft. Frøy har over mange år bygd en stadig grønnere flåte og opplever at kundene nå mer enn tidligere etterspør bærekraft. Dette kommer i tillegg til nye krav om bærekraftsrapportering som trer i kraft fra 1. januar 2024.

- Vi skal være med å bidra til en bærekraftig næring, både for å møte kundenes forventning og fordi vi i Frøy tar vår del av ansvaret for å redusere utslipp av klimagasser og minske fotavtrykket. Vi vil derfor dedikere ressurser til dette arbeidet, og er i gang med å planlegge for både intern og ekstern rekruttering innenfor bærekraft, avslutter Foss.