Et av selskapets fartøy «Gåsø Odin».

Disse skal kjøpe opp Frøy

Goldman Sachs Asset Management avtaler å kjøpe 72,11 % av aksjene i Frøy til NOK 76,50 per aksje og fremsettelse av etterfølgende pliktig tilbud.

Publisert

Det kommer frem i en børsmelding mandag.

Falcon Bidco AS, et indirekte heleid datterselskap forvaltet av Goldman Sachs Asset Management, har inngått en avtale med NTS og Frøy om å erverve hele NTS' eierandel i Frøy, tilsvarende om lag 72,11 % av aksjene i Frøy, og etter gjennomføring av aksjesalget fremme et pliktig tilbud for erverv av alle de resterende aksjene i Frøy.

Frode Arntsen, CEO i SalMar sier de er glade for å ha fullført en vellykket strategisk gjennomgang av Frøy som de kunngjorde tidligere i år.

- Etter en konstruktiv prosess og etter å ha kommet frem til en endelig avtale har vi tro på at vi har funnet den beste løsningen, ikke bare for SalMar gruppen, men for alle aksjeeiere i Frøy. Etter en vellykket prosess hvor mange svært anerkjente interesserte parter var involvert, har vi funnet en kjøper for aksjene i Frøy som vi mener passer selskapet godt og vil være en sterk partner for Frøy i fremtiden.

6,6 milliarder kroner

Frøy sier de er fornøyde med at Goldman Sachs Asset Management blir en strategisk partner for selskapet.

- Med støtte fra Goldman Sachs' kapital, ekspertise og nettverk vil Frøy være godt posisjonert til å utvikle virksomheten med mål om å fortsette den bærekraftige veksten til selskapet.

I aksjesalget vil det ytes et kontantvederlag per aksje pålydende NOK 76,50, og minst det samme vederlaget skal bli tilbudt per aksje i det pliktige tilbudet.

- Vederlaget innebærer et samlet vederlag for alle aksjene i Frøy på om lag NOK 6,6 milliarder (beregnet på 86 348 603 aksjer utstedt per 5. juni 2023), skriver SalMar i meldingen.