Kart over Salmars lokalitet Kattholmen II hvor det er mistanke om ILA.

ILA mistanke i Trøndelag

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Kattholmen II i Frøya kommune i Trøndelag fylke tilhørende Salmar Oppdrett.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet melder at lokalitet Kattholmen II driftes som en smittemessig enhet sammen med lokalitet Kattholmen. Dette innebærer at båter og utstyr deles, derfor er begge lokaliteter omfattet av mistanken.

Mistanken blir publisert på Barentswatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Salmar Oppdrett AS varslet Mattilsynet 29. april 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Kattholmen II.

Mistanken er basert på resultat av PCR-analyser gjennomført etter prøvetaking på lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet, for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten, eventuelt deler av lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, blir det også om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Restriksjonssonen må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA, melder Mattilsynet.