Asle Rønning sier avtalen vil gi Måsøval bedre utnyttelse av infrastruktur som de har investert i de siste årene.

Måsøval inngår samarbeid med Frøya Laks

Måsøval har i dag inngått avtale med Frøya Laks om drift av 2 433 tonn MTB. Samarbeidet skal skje i form av en samlokaliseringsavtale.

Publisert

Partene har intensjoner om at langsiktig samarbeid, og første generasjon vil bli satt i sjø i 2023 og slaktet i 2024.

Frøya Laks er et samarbeid mellom Frøy Kapital AS og BEWI Invest AS. Selskapene kjøpte til sammen 2 433 tonn MTB i produksjonsområde 6 på statens auksjon i 2022.

- Denne avtalen vil gi Måsøval bedre utnyttelse av infrastruktur som vi har investert i de siste årene. Frøy Kapital AS og BEWI Invest AS er partnere vi er godt kjent med og har hatt samarbeide med på ulike områder i mange år, sier Asle Rønning, CEO i Måsøval.

- Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en samlokaliseringsavtale med Måsøval om drift av den anskaffede MTB. Det er rasjonelt for partene at samarbeidet organiseres ved at Frøy Kapital og Bewi Invest etablerer et felles selskap, kommenterer Roger Granheim og Stig Wærnes på vegne av Frøya Laks.