Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.
Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

Måsøval svarer Mattilsynet

Måsøval Fiskeoppdrett AS sendte i forrige uke sine merknader på Mattilsynets «Varsel om vedtak om reduksjon av biomasse på lokaliteten Fjølværet i Frøya Kommune».

Publisert

- Først og fremst vil Måsøval understreke at det er sterkt beklagelig at fisk ved lokalitet Fjølværet ble skadet og at fisk på vår lokalitet har blitt utsatt for lidelse og død, skriver selskapet i en pressemelding.

De viser så til at Måsøval har drevet med oppdrett av laks i 43 år uten tilsvarende hendelser.

- Ansatte i Måsøval utfører hver dag sin jobb samvittighetsfullt og i henhold til gjeldende regelverk. Fiskehelse og dyrevelferd er en grunnpilar i vår virksomhet. Situasjonen som oppstod i området Frøya Nord og på lokalitet Fjølværet var svært krevende og ekstraordinær, men det som skjedde er ikke i tråd med hvordan vi ønsker å drive vår virksomhet.

- I våre merknader kommer vi med supplerende og korrigerende opplysninger og gjør rede for vårt syn  på de påstander og synspunkter Mattilsynet gjør gjeldende i sitt varsel. Herunder blant annet påstander om feilrapportering av lusetall, manglende varsling, manglende håndtering av syk og død fisk, manglende beredskapsplan og internkontrollsystem og ulovlig flytting av dødfisk. Vi er blant annet av den klare oppfatning at det er telt og rapportert lus i tråd med gjeldende regelverk.

  • Les hele brevet til Mattilsynet her.

De skriver at de har tiltro til at Mattilsynet vil ta deres opplysninger og synspunkter i betraktning ved den videre saksbehandling og vil gi saken en objektiv og grundig vurdering før de eventuelt treffer et vedtak.

- Saken vil nå ferdigbehandles av Mattilsynet og Måsøval har ikke tatt stilling til et eventuelt vedtak om redusert biomasse ved Fjølværet. Vi vil derfor ikke gi noen ytterligere kommentarer til saken før et eventuelt vedtak er fattet, avslutter de.