Helge Andre Njåstad (FrP) er langt fra fornøyd over svaret til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Han kaller håndteringen av miljøtillatelsene for en skandale.

Stopper miljøtillatelsene:
- Skjæran holder havbruksnæringen for narr

FrP-politiker Helge Andre Njåstad er sjokkert over at miljøteknologiordningen nå stopper opp.

Publisert Sist oppdatert

I et skriftlig spørsmål 11 april utfordret Helge Andre Njåstad (Frp) fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på når Miljøteknologiordningen kommer, og hvorfor dette er blitt forsinket utover signalene som er gitt.

I en Kyst.no sak 12 januar sa Skjæran at Miljøtillatelsene er på vei og han understreket at det ikke skulle være veldig langt unna.

- Dere vil snart få nyheter angående miljøteknologiordningen. Den største enkeltsatsingen som kan øke veksten i næringen er havbruk til havs , sa han den gang.

I sitt svar til Njåstad kan Skjæran nå fortelle at han har vært for optimistisk og gått ut fra at det ville være mulig å lansere nye insentiver til å utvikle miljøteknologi i løpet av 2022 og i hvert fall innen de første par månedene av 2023.

- Etter hvert som vi har sett på detaljene rundt en ny ordning, har det imidlertid blitt klart at en ny særtillatelsesordning bringer med seg flere utfordringer når man skal se den i sammenheng med trafikklyssystemet og de insentivene næringen allerede har gjennom det systemet.

Skjæran forteller at han derfor har sendt et tilleggsmandat til havbruksutvalget slik at de kan vurdere dette spørsmålet som en del av deres helhetlige gjennomgang av tillatelsessystemet for havbruk.

- Skjæran sin håndtering er en skandale

Njåstad sier til Kyst.no at han er svært skuffet over svaret til Skjæran.

- Skjæran har holdt hele næringen og leverandørindustrien for narr. Næringen har investert mye i teknologiutvikling siden høsten 2021 i den tro at miljøteknologiordningen ville komme.

Stortingsrepresentant Helge Andrè Njåstad er svært skuffet over fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Bjørn Inge Bergestuen - FrP

Njåstad påpeker at regjeringen Solberg sendte ordningen på høring høsten 2021, og påpeker at Skjæran har hele tiden sagt at de ville følge opp saken.

- Nå klarer de plutselig ikke å konkludere, og sender saken over til Havbruksutvalget. Utvalget skal først avgi innstilling i september, så er det høring av NOU’en og deretter skal regjeringen ta stilling til forslagene. Det går dermed fort 12-18 måneder til før vi kan få fortgang i å gjøre havbruksnæringen mer bærekraftig i form av redusert luseproblem og oppsamling av slam, sier Njåstad oppgitt.

- Skjæran sin håndtering er en skandale, og gir næringen null forutsigbarhet. Det er åpenbart at næringen ikke kan stole på Skjæran og AP/SP-regjeringen. Så sent som i januar lovet de at miljøteknologiordningen skulle være på plass om noen uker. Og nå dette. Dette er et nytt slag i ansiktet for havbruksnæringen bare måneder etter grunretteskattesjokket og føyer seg inn i rekken av slett håndverk av denne regjeringen.

Njåstad understreker at Vestlandet er mest rammet som ligger i rødt lys og virkelig trenger å få til vekst.

- Da ville denne ordningen vært et nyttig bidrag, sier han avslutningsvis.