En av Nova Sea sine lokaliteter. Foto: Nova Sea
En av Nova Sea sine lokaliteter. Foto: Nova Sea

Frykter konkurransevridning med gratisferjer

Mowi sender store mengder fisk over Søvik-Flostad og Dønna-Sandnessjøen. Disse sambandene blir ikke gratis, mens Nova Sea i Lovund får gratis transport.

Publisert

Det skriver Helgelandsblad.

Torsdag kom teksten til revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen. Det bevilges 59 millioner kroner til å gjøre en rekke ferjesamband gratis. Dette er et tillegg til de 30 millionene som ble brukt på reduserte fergepriser i fjor. 

Flere har påpekt at ordningen kan slå sterkt urettferdig ut, både blant vanlige reisende, men også for næringslivet. Ferjesambandet Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund blir gratis, men ferjene mellom Søvik-Flostad (Herøy) og Sandnessjøen-Bjørn (Dønna) blir ikke det. 

Både Herøy og Lovund har store aktører innen oppdrett, Mowi og Nova Sea, og mens den ene får gratis transport, får altså den andre ikke det. 

- Skjevheten er åpenbar, og jeg forventer at de øvrige sambandene blir gratis neste år. Det er uholdbart, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll til avisen.