Illustasjonsfoto: FUNN

Grieg Seafood velger Funn

Funn befester sin posisjon som leverandør til havbruksnæringen med en betydelig avtale om drift av all nettverksinfrastruktur fra pc til merdkant for hele Grieg Seafood ASA.

Publisert Sist oppdatert

Funn tar med dette totalt driftsansvar for all nettverksinfrastruktur til Grieg Seafood i Finnmark, Rogaland, Shetland og Canada. Avtalen gjelder infrastruktur til ca. 100 lokasjoner og 50 mastepunkt, samt sikkerhetsradio til alle ansatte.

Selskapet har allerede overtatt ansvaret for Finnmark, Rogaland og Shetland, samt startet oppbyggingen av et settefiskanlegg på Canadas vestkyst og en større utbygging på New Foundland, som innbefatter Placentia Bay Aquaculture Project.

Nettverksinfrastruktur av første klasse er avgjørende for å kunne gjennomføre Grieg Seafoods digitaliseringssatsing «GSF Precision Farming». Gjennom denne digitaliseringsstrategien har Grieg Seafood til hensikt å ta en ledende rolle i å utnytte ny teknologi, Big data og kunstig intelligens for å forbedre operasjonell effektivitet gjennom redusert miljøpåvirkning, økt fiskevelferd og forbedret vekst.

- Grieg Seafood satser stort på å utvikle digital beslutningsstøtte til våre operasjoner, for eksempel ved bruk av dataanalyse, maskinlæring, prediksjon og kunstig intelligens. Vi tror digitale verktøy vil være viktig for å forbedre fiskevelferd, produksjon og vårt miljøavtrykk i årene som kommer. Uten god nettverksinfrastruktur i bunn kommer vi ingen vei. Funn har over tid vist at de har kompetanse og erfaring innen drift av nettverksinfrastruktur gjennom leveranser til oss i Finnmark og vi ser frem til å utvide samarbeide til å gjelde hele konsernet, sier Trond Kathenes, Chief Digital Officer i Grieg Seafood ASA

Funn tar totalansvar for prosjektering, leveranse og drift av all nettverksinfrastruktur. Dette omfatter alt av hardware, fiberaksesser, telelosjier og frekvensleier som løsningene krever og drift av dette 24/7/365.

- Funn er svært glad for samarbeidet vi har hatt med Grieg Seafood over flere år. Vi er ydmyke for tilliten vi har fått ved å bli valgt som global leverandør av infrastruktur og ser frem til et enda tettere samarbeid i årene som kommer, Ørjan Torsteinsen, CEO i Funn AS.