Mandag skal fusjonen med SalMar etter planen gjennomføres.

NRS slettet som selskap

Fusjonen med SalMar er gjennomført, og NRS er dermed slettet som selskap.

Publisert Sist oppdatert

Fusjonen har blitt gjennomført ved registrering i Foretaksregisteret etter børsens stengetid i dag. NRS er dermed nå slettet som selskap, og siste handelsdag for NRS-aksjene på Oslo Børs var i dag.

SalMar har nå overtatt samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra NRS. Fusjonsvederlaget, som består av kontanter og nye aksjer i SalMar, forventes levert til de tidligere aksjonærene i NRS rundt 11. november 2022. Eventuelle handler i vederlagsaksjene før slik levering må gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk for shortsalg og annet aktuelt regelverk.

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Wikborg Rein Advokatfirma AS er juridisk rådgiver for NRS.

Aksjonærene i NRS vil motta fusjonsvederlag bestående av 0,303933 aksjer i SalMar og NOK 52,84 i kontanter for hver aksje i NRS de eier ved utløpet av ikrafttredelsesdatoen.