Arbeid har pågått for fullt på lille Indre Rosøy. Foto: Gigante Salmon.

Nytt oppdrettsanlegg gir ringvirkninger i Rødøy

Et halvt år etter at grunnarbeidene startet begynner ringvirkningene fra Gigante Salmons etablering i Rødøy å gi effekt. - Vi er stolte over hva vi har fått til frem til nå, men vi har satt oss høye mål for hva vi skal skape i Rødøy Kommune, sier Helge Albertsen, administrerende direktør i Gigante Salmon.

Publisert Sist oppdatert

Det er seks måneder siden Gigante Salmon AS og administrerende direktør Helge E. W. Albertsen kunne markere starten på byggingen av Gigante Salmon Rødøy AS på Lille Indre Rosøy. Første fisk i anlegget kommer i august 2023, om et og et halvt år. Men først skal en arbeidsstokk på 15 ansatte være på plass lokalt på Rødøy. Albertsen har en klar strategi for de kommende ansettelsene.

Helge Albertsen med prosjektplan. Foto Gigante Salmon.

- Det kommer flyttende nye Rødøy-væringer, samtidig som vi skal ansette fra lokalsamfunnet. Ansettelsene våre skal ha positive ringvirkninger lokalt. Det er snakk om 15 nye arbeidsplasser lokalt på Lille Indre Rosøy, forteller Helge Albertsen i en pressemelding. 

Prosjektet har en prislapp på rundt 450 millioner kroner, og grunnarbeidet blir ledet av Gabbro NOR fra Tomma i Nesna. Til nå har over 20 personer jobbet med prosjektet, hvor entreprenøren har stilt med åtte ansatte på Lille Indre Rosøy.

- Det har blitt jobbet mye med mobilisering, rigging, forberedende arbeid, boreaktivitet og sprenging. I mars tar vi et avbrekk fra sprengningsarbeidet, da vi skal ta hensyn til hekkesesongen til fuglelivet her. Oppdraget vi har for Gigante Salmon er svært viktig for oss. Vi samarbeider godt, og tar utfordringene vi støter på sammen, forteller Stian Fuglestad, daglig leder hos Gabbro NOR AS.   

Når anlegget står ferdig og skal kjøres i gang forventer selskapet en årlig produksjon på rundt 16 000 tonn med sløyd laks. Dette tilsvarer omtrent 90 millioner måltid hvert eneste år fra øysamfunnet i Helgeland.

Satser på ny strømforsyning i Rødøy

Energibruk er et viktig tema for Gigante Salmon Rødøy. Selskapet forventer ved ordinær drift et årlig forbruk på mellom 32-40 millioner kWh, som tilsvarer forbruket til rundt 1 700 eneboliger. Albertsen har energibruk fremst i tankene når neste steg planlegges, og ser for seg at en del av energien kan brukes om igjen.  

- Vi planlegger å installere turbiner der sjøvannet slippes ut. Turbinene kan gjenvinne inntil 50% av den energien vi pumper inn sjøvann med. Det vi egentlig snakker om er gjenbruk av energi, forteller han.

Videre opplyser Albertsen om at de har sendt inn en søknad om utfylling i sjø, for å kunne gjøre de tilpasningene som trengs for å redusere energibehovet. Søknaden behandles hos Statsforvalteren i Nordland og Rødøy Kommune. Selv om Albertsen har klare tanker om energibruken, har strømnettet på Rødøy i dag ikke nok kapasitet til å levere strøm til et ferdig anlegg på Lille Indre Rosøy.

- Dette er en utfordring. Vi trenger en sikker og stabil strømforsyning til anlegget. Arva jobber med ulike scenarioer for hvordan vi kan løse dette, og vi får svar på hvilken løsning som blir valgt i slutten av mars. De jobber proaktivt og fortjener ros, sier Albertsen.

Byggingen fortsetter på Lille Indre Rosøy og selskapet har enda august 2023 i siktet.

- Vi er stolte over hva vi har fått til frem til nå, men vi har satt oss høye mål for hva vi skal skape i Rødøy Kommune, avslutter Albertsen.