Gadus Group sin nye lokalitet Vorpeneset. Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte, og allerede til høsten vil det settes ut fisk produsert ved selskapets egne yngel- og settefiskanlegg i Trøndelag og på Nordmøre.
Gadus Group sin nye lokalitet Vorpeneset. Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte, og allerede til høsten vil det settes ut fisk produsert ved selskapets egne yngel- og settefiskanlegg i Trøndelag og på Nordmøre.

Fikk sin tredje torskelokalitet

Den 20. juni fikk Gadus Group endelig godkjenning fra fylkeskommunen til å starte havbruksaktivitet i Vestnes kommune, ved lokalitet Vorpeneset.

Publisert Sist oppdatert

Konsernsjef og gründer Ola Kvalheim sier de etter en lang og grundig prosess er svært tilfredse med endelig å få denne avklaringen, slik at de kan sette i gang drift, produksjon og verdiskaping umiddelbart etter sommeren.

- Denne tildelingen gir helt nødvendig forutsigbarhet for vår virksomhet og våre folk. Vi har mer enn 50 ansatte i Gadus, og inkludert samarbeidspartnere er det mer enn 75 mennesker som jobber med å skape sunne og fantastiske måltider av torsk, sier Kvalheim.

Han mener det er svært positivt at forvaltningen følger opp de politiske ambisjonene om økt vekst i sjømatproduksjonen.

Omfattende produksjon

Gadus er en helintegrert sjømatprodusent med aktivitet i syv kommuner fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord. Målt i antall ansatte er selskapet Norges største innen oppdrett av torsk, og har etablert en omfattende produksjon i hele syklusen til fisken, samt foredling og salg.

- Våre foreløpige resultater og erfaringer er svært oppløftende, både på settefisk og i havbruk. Dette gir oss mye energi og sterk tro på at vi kan fortsette å vokse og videreutvikle vår virksomhet i tråd med planen i årene som kommer, sier Kvalheim.

Ola Kvalheim, konsernsjef i Gadus Group. Å få godkjent en lokalitet sier Kvalheim krever omfattende dokumentasjon, målinger og undersøkelser. Foto: Gadus Group.
Ola Kvalheim, konsernsjef i Gadus Group. Å få godkjent en lokalitet sier Kvalheim krever omfattende dokumentasjon, målinger og undersøkelser. Foto: Gadus Group.

Grundige undersøkelser

Etter en lang prosess med omfattende kartlegginger og undersøkelser gjennomført av uavhengige og akkrediterte tredjeparter har selskapet fått tildelt nødvendige tillatelser fra Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket og Møre og Romsdal Fylkeskommune.

- Vi har gjort grundige undersøkelser av både strøm og bunnforhold i området og dokumentert at dette er en lokalitet som er svært godt egnet for oppdrett av torsk, sier leder for forretningsutvikling og gründer, Tor Olav Seim.

Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte, og allerede til høsten vil det settes ut fisk produsert ved selskapets egne yngel- og settefiskanlegg i Trøndelag og på Nordmøre.

- Vi er allerede i prosess med å tilsette åtte faste ansatte, to lærlinger og tre ekstrahjelper. Ved full drift vil det være opp mot 15 ansatte ved anlegget, sier Seim.

Øke produksjonen

Siden oppstarten i 2020 har Gadus skapt mer enn 50 arbeidsplasser.

- Å tilføre kystnorge ny økonomisk aktivitet er svært viktig for å sikre levedyktige og fremgangsrike lokalsamfunn også utenfor storbyene, sier Kvalheim.

Gadus Group har en plan om årlig produksjon av 30 000 tonn foredlede torskeprodukter innen 2025, med videre vekst frem mot 2050.