Intellinet-konseptet er nyutviklet såkalt IoT-teknologi som lar noten «snakke» med oppdretteren 24-7.

Utvikler not som selv varsler om hull

En stor flenge begynner alltid med at den første masken ryker. Tenk deg at noten kan fortelle deg umiddelbart når akkurat det skjer. En slik not jobber Garware for å få på markedet allerede neste år.

Publisert Sist oppdatert

Smart overvåkning? Vel, Garware Technical Fibers har i alle fall kalt nottypen de er i ferd med å utvikle for Intellinet.

Dr. Nikhil Gunari, som er nestleder for FoU hos den indiske not- og tau-produsenten Garware Technical Fibres forteller at selskapet har et stort fokus på forsking og innovasjon og at de hele tiden ser etter utfordringer der de som fiberprodusent kan bidra med løsninger.

- En av de store utfordringene i oppdrettsnæringen er rømming, ikke minst fra et bærekraftperspektiv. Sintef har laget en rapport som sier at 76 % av rømmingene skyldes hull i not. Da er det naturlig at vi spør oss selv hva vi kan bidra med, sier han.

Dykker eller ROV

I dag må oppdretterne enten sende ned en dykker eller en ROV for å inspisere om nøtene er hele. Begge deler har en betydelig kostnad.

- Dykking medfører også et sikkerhetsproblem, nøtene kan være svært dype, gjerne opptil 60 meter. Da er slik dykking forbundet med en høy risiko. Derfor vil det være mange fordeler om man slapp å fysisk inspisere nøtene, men i stedet kunne overvåke dem automatisk fra overflaten og bli varslet på et veldig tidlig tidspunkt i utviklingen av en flenge, sier han.

Noten vil gi beskjed om bruddet er i en enkeltmaske (øverst) eller om det er flere masker involvert (nederst). Man får også opplysning om hvor i noten bruddet er.

Live døgnet rundt

Noten som de har utviklet – og som fremdeles er under utprøving - baserer seg på at man har vevet inn tynne tråder av strømførende materiale i notlinet. Så sendes en svak strøm gjennom notlinet, og endringer i strømmen blir automatisk detektert.

- Dermed kan vi overvåke posen døgnet rundt, hele uken gjennom, sier Gunari.

Dermed kan de for førte gang sitte på FoU-laboratoriet i India og følge med på hva som skjer med nøtene som står i sjøen på test-siter i Norge og Skottland.

- Dette er en helt ny opplevelse. Vanligvis når vi tester ut nøter får vi lite svar underveis, vi må vente til forsøket er over og nøtene blir tatt opp igjen, sier han.

Noten kobles til en datamaskin via et kontrollpanel. Så kan man via en PC eller smarttelefon følge med live på om det skjer noe som ikke bør skje med noten.

Noten kobles til en datamaskin via et kontrollpanel. Så kan man via en PC eller smarttelefon følge med live på om det skjer noe som ikke bør skje med noten.  Foto: Garware Technical Fibers  

Testes i ulike regioner

Konseptet ble første gang testet ut i fjor ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll.

Her ble en 5x5 meters not uten fisk bestående av totalt 35 notpaneler testet.

- Vi skar hull i nøtene og kunne på denne måten se at vi både fikk beskjed om dette og vi kunne også se hvor bruddet var skjedd. Vi klarte også å skille mellom brudd i enkeltmasker, og større rifter, sier han.

Ved at man får nøyaktig beskjed om hvor det har skjedd et brudd, kan man raskt adressere akkurat det stedet og reparere hullet. Størrelsen på hullet avgjør om man må sende noen ned umiddelbart eller om det bare er et maskebrudd som kan drøye litt.

I år har man fra januar av utvidet forsøket med å sette ut to slike nøter, en knuteløs not og en med knuter, i et forsøksanlegg hos en større oppdretter i Skottland.

- Både i Chile og i Skottland har man en tilleggsutfordring til hva man har i Norge, med seler og sjøløver som aktivt prøver å bite seg inn i noten. Derfor vil det også vise om det er noen som prøver å «bryte seg inn» i merden, sier han.

I fjor ble notkonseptet testet ut i småskala på Havforskningsinstituttets anlegg i Austevoll. I år har den vært testet ut på et Mowi-anlegg i Skottland (bildet). Til høsten blir det fullskala og med fisk i på et anlegg i Chile.

Ulike oppdrettskonsept

FoU-lederen opplyser at teknologien kan bli implementert i de fleste typer nøter, også de som har fått kobber-ioner innbakt for å begrense groe.

- Vi tenker at dette også vil være spesielt godt egnet for offshoreanlegg, som kan være mer utfordrende å inspisere. Også trenden med mer og mer fjernfôring der det er sjeldnere besøk på anlegget vil kunne dra nytte av dette. For ikke å snakke om nedsenkede anlegg, påpeker han.

Testes i fullskala

Allerede i oktober i år går de ett hakk videre på uttestingen. Da vil det i Chile bli satt testet en 40x40 meter stor not med fisk.

- Det blir første gang man kan monitorere live nøtene i en kommersiell merd med fisk i, sier han stolt.

- Og når kommer merden i salg?

- Planen er å lansere den kommersielt neste sommer, avslutter Nikhil Gunari.