Illustrasjonsfoto: NTS.

NTS styrker sin posisjon i NRS

Midt-Norsk Havbruk har ervervet 14,45 prosent av aksjene i Norway Royal Salmon (NRS). Det styrker NTS ASAs eierposisjon i det børsnoterte oppdrettsselskapet betydelig.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding fra NTS ASA 23. november 2020 ble det bekjentgjort at Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) hadde solgt alle sine aksjer i Ice Fish Farm til Måsøval, mot oppgjør i aksjer i Norway Royal Salmon (NRS). Islandske konkurransemyndigheter har formelt godkjent Ice Fish Farm-avtalen.

NTS største eier i NRS

Dette betyr at NTS ASAs heleide norske oppdrettsselskap ikke lenger eier aksjer i Ice Fish Farm AS, som driver lakseproduksjon på østkysten av Island. Samtidig har MNH ervervet 6.299.635 aksjer (tilsvarer 14,45 prosent) i det børsnoterte norske oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon ASA (NRS), melder NTS i en pressemelding. 

NTS kontrollerer med dette, direkte og indirekte gjennom MNH, 13.440.729 aksjer i NRS. Dette tilsvarer 30,84 prosent av samlet antall aksjer og stemmer i NRS.

Mål om 100.000 tonn i Norge

- Som et integrert havbrukskonsern har NTS ASA et mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge, sier styreleder Odd R. Øie i NTS ASA.

NRS har mål om å slakte totalt 52.000 tonn laks inneværende år, hvorav 40.000 tonn produseres i Norge. Tidligere i juni ble det kjent at styrene i NTS ASA og Salmonor er kommet til enighet om en fusjon mellom de namdalske laksepionerene MNH og Salmonor. Det vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på om lag 37.000 tonn.

I tillegg til en betydelig oppdrettsvirksomhet i Norge, har NRS en eierandel på 50,3 prosent i Arctic Fish som driver lakseproduksjon på nordvestkysten av Island med et estimert slaktevolum på 12.000 tonn inneværende år.

Nærstående utløser tilbudsplikt

I tillegg til at NTS ASA direkte og indirekte kontrollerer 30,84 prosent av aksjene og stemmene i NRS, eier styremedlem og største enkeltstående aksjonær i NTS, Helge Gåsø 3,72 prosent av aksjene i NRS gjennom sitt selskap Gåsø Næringsutvikling AS. Helge Gåsø er også styreleder i NRS.

Gåsø Næringsutvikling anses som nærstående til NTS etter verdipapirloven. Dermed blir også Gåsøs eierpost i NRS ansett som del av NTS ASAs innflytelse på NRS. Det samlede eierskapet på 34,57 prosent, utløser dermed tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke er eid av grupperingen NTS ASA, MNH eller Gåsø Næringsutvikling.

Grupperingen har nå en frist på fire uker til enten å selge seg ned eller framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS.