Politisk debatt under Sjømatdagene. Foto: Therese Soltveit.

Uenigheter om vekst under politisk sjømatdebatt

På Sjømatdagene i Trondheim ble årets første fiskeripolitiske valgdebatt arrangert. Alle de fiskeripolitiske talspersonene diskuterte blant annet heftig det nye trafikklys-systemet som skal implementeres. Noen var skeptiske til om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, noen mener modellen er for prematur. - Vi har lyttet til næringen, sa Per Sandberg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Panelet under debatten bestod av Pål Farstad (V), fiskeripolitisk talskvinne Ingrid Heggø (AP), fiskeripolitisk talsmann Ove Trellevik (H), fiskeripolitisk talsmann Geir Pollestad (SP), fiskerimister Per Sandberg (FrP), og fiskeripolitisk talsmann Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

- Høstens stortingsvalg skal skje mandag 11 september, og da håper samtlige av de som sitter i dette panelet at flest mulig vil stemme på nettopp det partiet de selv representerer, sa ordstyrer Thorvald Tande Jr innledningsvis.

Etterhvert var det tydelig at det var store sprik mellom hva de ulike partiene ønsket skal skje med tanke på vekst innen havbruk og hvordan veksten skal komme.

Sandberg tror valgkamp-debatten i 2017 blir preget av debatt om areal og havbruk, der lokalsamfunnene og kommunene ønsker en større del av inntektene fra havbruk.

- Valget blir et stort slag om havet i den norske valgkampen, sa Torgeir Knaag Fylkesnes i SV.

Trafikklysene

Ordstyreren spurte panelet: - Er det virkelig noen av dere som tror at dette vil gi mer forut­sigbare rammevilkår for vekst i norsk oppdrettsnæring, slik alle er så opptatt av? Eller for å spørre på en annen måte: Tror dere på «Trafikklys-modellen» og er den presis nok?

Les også: Trafikklyssystemet er vedtatt

Fylkesnes sier at SV tror ikke på denne versjonen av trafikklys-modellen, og påpekte at de ikke tok del i dette arbeidet.

- Vi vil ikke ha noe vekst før utfordringene med lakselus osv er løst. Vi tror vi må bruke den gode tiden vi nå er inne i til å løse de store utfordringene, sa Fylkesnes.

Ingrid Heggø sa at AP tror på selve modellen, som de har vært med å få frem.

- Men vi mener denne modellen er for prematur. Vi mener dette burde tas mer skrittvis. Det er fremdeles store kunnskapshull som må tettes før modellen kommer på plass, sa Heggø.

Geir Pollestad i SP mener at flere forutsetninger må på plass, og peker på at den enkelte oppdretteren må ha mulighet for å kontrollere sin egen vekst.

Pål Farstad (V) var svært engasjert i den politiske valgdebatten om fiskeri og havbruksnæringen, her med fiskeripolitiske talsmann Geir Pollestad (SP) til venstre. Foto: Therese Soltveit.

Pål Farstad i Venstre mener at trafikklys-beskjeden som ble fremmet av Per Sandberg tidligere på dagen, virker fornuftig.

- Det høres okei ut det Sandberg la frem før idag, men det er mye mer info om systemet vi ønsker å vite før det blir implementert i næringen. Systemet er så presist så det kan være så langt, sa han.

- Vil være hauk 

Ove Trellevik (H) sa at han skal være som en hauk for å passe på at dette arbeidet blir bra.

- Høyre er ikke overbevist om at alle kunnskapshullene enda er løst, men tror dette vil kunne skje innen fristen i oktober da systemet skal lanseres av regjeringen.

- Likt for alle

Sandberg mener oppdretterne må ha et system som er likt for hele landet.

- Det nye systemet vi lanserer til høsten kommer til å bli treffsikkert og presist nok til at vi kan starte vekst, men det er ikke fullført enda, poengterte ministeren.

Han sa også at trafikklys-systemet ikke er en "HI-modell" (modell fra Havforskningsinstituttet) som mange kaller det.

- Systemet er mye breiere enn som så og skapes av mange forskjellige og dyktige eksperter. Alle kunnskapshullene er ikke tettet enda, men det jobber vi med. Vi har lyttet til næringen og gjort endringer i forhold til den informasjon vi har fått av de via høringsnotatene, sa han.