Perspektiv fra sørvest av hvordan Gigante Salmong landbaserte anlegg skal bli seende ut. Foto: Gigante Salmon

Gigante Salmons planer om utsett av smolt til neste år, går etter planen

Gigante Salmon opplyser om god framdrift på prosjektet i Rødøy, og forventer fortsatt første utsett av smolt høsten 2023. 

Publisert Sist oppdatert

I 2021 leverte selskapet et overskudd på 2,7 millioner kroner, og selskapets finansielle stilling er solid, med en egenkapitalandel på 94 prosent.

- Utbyggingen går som planlagt, og det økonomiske er også i tråd med budsjettet, sier CFO Rune Johansen i Gigante Salmon AS i en børsmelding torsdag.

Gigante Salmons to sentrale milepæler i 2021 var noteringen på Euronext Growth Oslo den 5. juli, og byggestarten for anlegget i Rødøy den 1. september.

- Emisjonen på 222 millioner kroner i forbindelse med noteringen på Euronext Growth og langsiktig låneavtale med Sparebank 1 Nord-Norge finansierer både utbyggingen av anlegget og driftsfasen, forteller Johansen.

Tror på 38 kroner kiloen i prod.kost på første generasjonen

Høsten 2023 settes 1,1 millioner smolt i anlegget i Rødøy, en tredjedel av kapasiteten anlegget bygges for. I 2025 tas hele kapasiteten i bruk, med utsett på 3,3 millioner smolt. Produksjonskostnaden på første generasjon er estimert til 38 kr/kg, mens den ved full produksjon er estimert til 31 kr/kg.

I børsmeldingen skriver de at 2021 har vært et innholdsrikt år for selskapet.

- Med alle tillatelser på plassved inngangen til året har 2021 handlet om å bygge organisasjon, sikre finansiering, og starte anleggsarbeidet på Lille Indre Rosøy. I første halvdel av 2021 var søkelyset på det arbeidet som sikret notering på Euronext Growth. I andre halvdel har fokus vært på videre prosjektering, herunder detaljprosjektering, skriver de. 

Det opplyser det er inngått flere sentrale avtaler for selskapet i 2021, blant annet en avtale om kjøp av smolt hos Grytåga Settefisk AS, slakteavtale med Salten N950, administrasjonsavtale med Salten Aqua AS, og FoU-avtale med Gildeskål Forskningsstasjon AS.

Flere nyansettelser

CEO Helge E. W. Albertsen, CFO Rune Johansen og CCO Linda Storholm ble ansatt i selskapet i 2021.

Hittil i 2022 er det ansatt flere nøkkelpersoner, blant annet kvalitetsleder og teknisk leder, og den videre rekrutteringen fortsetter gjennom hele byggeperioden.

Gigante Salmon er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt førsteproduksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøya i Rødøy i Norge. Selskapets akvakulturkonsept er basert på et gjennomstrømningssystem som kombinerer fordelene fra både konvensjonell og landbasert akvakultur, og eliminerer utfordringer knyttet til konvensjonelt sjøbasert oppdrett, dvs. lus og rømning, samtidig som dødelighet, utslipp, fôrsvinn og belastning på nærmiljøet reduseres.