Daglig leder Mons-Ove Hauge (t.v.) i Endúr Sjøsterk tok turen til Bodø for å signere kontrakten med Gigante Salmons styreleder Eirik Sørgård. Foto: Gigante Salmon

Gigante Salmon har valgt flåte fra Endúr Sjøsterk

Endúr Sjøsterk skal levere bo- og arbeidsflåte til anlegget på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er veldig fornøyde med valget av Endúr Sjøsterk AS som flåteleverandør. Signeringen av denne kontrakten er en viktig milepæl for prosjektet og selskapet. Størrelsen på kontrakten er i tråd med budsjett, og leveringen av flåten i mai 2023 er i henhold til framdriftsplanen vår, sier Helge E. W. Albertsen, CEO i Gigante Salmon AS i en pressmelding. 

Gigante Salmon har valgt en flåteløsning fra Endúr Sjøsterk som er 17x34 meter stor. Flåten vil plasseres ved kai, på vestsiden av Lille Indre Rosøy, og være bolig- og arbeidsbase. Lagringskapasiteten i flåten er 600 tonn fôr, og den vil leveres innen 30. mai 2023.

- Å velge oppdrettsflåte fra Endúr Sjøsterk er i tråd med Gigante Salmons strategi, som er å benytte velkjent og prøvd teknologi fra klassisk lakseoppdrett sammen med nye løsninger for en framtidsrettet havbruksløsning. Fôrflåtene fra Endúr Sjøsterk skreddersys til hver enkelt kunde. I Gigante-konsernet er det tidligere kjøpt to oppdrettsflåter fra Endúr Sjøsterk, og erfaringene er gode. Gigante Salmon vil følge byggingen av flåten tett for å ivareta våre interesser spesielt på helse, miljø, sikkerhet, kvalitet, framdrift og kostnad, kommer det frem i pressemeldingen. 

For Gigante Salmon har det vært viktig å velge en løsning som gir gode arbeids- og boforhold for de ansatte, samt god lagringskapasitet for fiskefôr.

Gjennom investeringen i oppdrettsflåten er også teknologien for lagring og distribusjon av fôr kommet på plass i prosjektet, samt fôringsanlegg.

- Flåten er selve operasjonssentralen i oppdrettsanlegget, og det er gledelig å ha denne kontrakten på plass. Det er en avgjørende forutsetning for driften av anlegget, sier Albertsen.

Gigante Salmon AS:

  • Bygger landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. Anleggsarbeidene startet i september 2021.
  • Den første fisken skal settes ut i anlegget andre halvår 2023, og vil være klar for markedet fra slutten av 2024.
  • Gigante Salmon AS bygger et gjennomstrømmingsanlegg som henter friskt vann fra 20 meters dyp. Dette hindrer påslag av lakselus i anlegget. Anlegget er rømningssikkert, og utslippene fra anlegget blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn 50 % av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål.
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år.