Perspektiv mot Gigante Salmon sitt basseng. Illustrasjon: Boarch AS.

Gigante Salmon tar landbasert-grep

Gigante Salmon har besluttet å optimalisere utformingen av produksjonsbassengene på Lille Indre Rosøy sammenlignet med de skissene som tidligere er publisert.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har funnet en løsning som minsker naturinngrepene samtidig som vi opprettholder det planlagte produksjonsvolumet, sier CEO Helge E. W. Albertsen i Gigante Salmon AS i en pressemdling.

Bassengenes lengderetning er snudd, og inntak- og utløp av vann er nå plassert i området mellom basseng 1 og 2/3.

Designoptimaliseringen er godkjent av Rødøy kommune.

Helge E. W. Albertsen. Foto: Gigante Salmon AS

- Dette vil gjøre anlegget enda mindre synlig fra skipsleia, og vi har fått et design som spiller mer på lag med omgivelsene, sier Albertsen. 

Arbeidet på Lille Indre Rosøy startet 1. september, og investeringsbudsjettet på 445 millioner kroner er uforandret.

- Jeg er svært fornøyd med å være i gang med anleggsarbeidene som planlagt”, sier Helge E. W. Albertsen.

Halvårstall

Gigante Salmon AS la i dag fram sitt halvårsregnskap for 2021, med et driftsresultat på -1.543 millioner kroner. 

Rune Johansen. Foto: Gigante Salmon AS

Aktiviteten første halvår har i hovedsak vært knyttet til prosjekteringsarbeid i det heleide datterselskapet Gigante Salmon Rødøy AS, og deres utbygging på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune. 

En annen viktig milepæl var Gigante Salmons emisjon og søknad om opptak på Euronext Growth Oslo. 

Gigante Salmon annonserte den 28. juni en vellykket emisjon på 222 millioner kroner. Det var stor interesse for emisjonen, som ble flere ganger overtegnet. 

- Emisjonsbeløpet sikrer selskapets finansiering i henhold til investeringsprognosen på 445 millioner kroner i de kommende to årene, sier CFO Rune Johansen. 

Søknaden om børsnotering ble sendt 18.6.21, og selskapet ble vellykket notert for handel på Euronext Growth Oslo den 5.7.21 med tickeren GIGA.