Liv Monica Stubholt er nytt styremedlem i Gigante Salmon. Foto: Jannike Holtedahl.

Liv Monica Stubholt er valgt inn i styret hos Gigante Salmon AS

Gigante Salmon har fått inn Liv Monica Stubholt i styret. 

Publisert Sist oppdatert

Stubholt er partner i Advokatfirmaet Selmer AS og leder firmaets bærekraftsgruppe. Hun har også vært næringslivsleder i flere selskaper i Aker, herunder konserndirektør i offshoreverftet Kværner ASA og konsernsjef i hvitfiskselskapet Aker Seafoods ASA, samt innehatt styreverv i flere børsnoterte selskaper, melder selskapet i en pressemelding. 

Stubholt har jobbet med bærekraft og næringslivets samfunnsansvar fra ulike innfallsvinkler i 15 år, og gleder seg til å bidra med bredden av sin juridiske og strategiske kompetanse i Gigante Salmon:

- Det er spennende å bli med i Gigante Salmon i den fasen selskapet er i nå. Oppdrettsnæringen står overfor utfordringer som vil bringe mer aktivitet både lenger ut i havet og på land.  Det er særlig interessant å være med på utbyggingen av oppdrettsanlegget i Rødøy som blir det første i sitt slag og å følge selskapet videre i driftsfase og nye prosjekter, sier Stubholt.

Hun har vist et stort engasjement for sjømatnæringen gjennom mer enn 20 år både som advokat og som tidligere næringslivsleder og politiker.

I 2005-2007 var hun statssekretær i Utenriksdepartementet og senere i Olje- og energidepartementet, med ansvar for nordområdene i begge departement. Dette styrket hennes engasjement for folk og næringsliv i nord, og da spesielt for virksomheter basert på naturressurser som sjømat og energi.

Styreleder Eirik Sørgård er svært glad for å få en ressurs som Liv Monica Stubholt inn i styret:

- Hun vil bidra på mange områder, men jeg vil spesielt trekke frem hennes engasjement for helse, miljø og fiskevelferd. Dette fokuset er viktig for oss og Liv Monica kommer til å hjelpe oss å holde fokus og systematisere denne innsatsen.

Sørgård er spesielt glad for å få inn hennes fagkompetanse på bærekraft og ESG:

- Vi ønsker å sette bærekraft høyt i alt vi gjør, og da er det svært gledelig å få en kapasitet som Liv Monica Stubholt med på laget, sier han.

  • Styret i Gigante Salmon består foruten Liv Monica Stubholt av styreleder Eirik Sørgård, Kjell Lorentsen og Kristin Ingebrigtsen.
  • Gigante Salmon AS jobber med landbasert lakseoppdrett, og det heleide datterselskapet Gigante Salmon Rødøy AS bygger nå et landbasert oppdrettsanlegg i Rødøy kommune på Helgeland.
  • Gigante Salmon Rødøy AS har tillatelse til å produsere 13.731 MTB, og produksjonen er planlagt startet andre halvdel av 2023.