Foto: Mattilsynet

Oppretter forskrift om bekjempelse av ILA i Nordland

Det er påvist ILA på en matfisklokalitet ved Hestholmen i Gildeskål kommune. Eier av lokaliteten er Nova Sea. Mattilsynet vurderer det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det opprettes en lokal forskrift med et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA rundt utbruddet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter at det ble påvist infeksiøs lakseanemi ILA på Hestholmen i Gildeskål kommune, vurderer Mattilsynet det som hensiktsmessig for å hindre smittespredning at det opprettes en lokal forskrift med et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA rundt utbruddet. Det skriver de i en pressemelding.

Etablering av kontrollområdeforskriften får betydning for aktører som befinner seg innenfor et nærmere angitt sjøområde og som driver med aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Hovedinnholdet i forskriftsutkastet

Formål med forskrift om kontrollområde er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen ILA hos fisk i forskriftens virkeområde, jf. forskriftens § 2. Det foreslås opprettet en sirkulær bekjempelsessone på ca. 1,3 km og en sirkulær observasjonssone på ca. 20 km i luftlinje fra lokalitet 13006 – Hestholmen N. Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre videre smitte ut fra området.

Frist for innspill: Fredag 28. oktober 2016. Merk kort høringsfrist. Det haster å få igangsatt tiltakene i forskriften. Berørte aktører er allerede informert om utbredelsen av foreslåtte soner og krav om helsekontroll med påfølgende prøveuttak.