Gjellesykdom er en stor utfordring i oppdrettsnæringen. På gjellehelsekonferansen i oktober prøver man å få frem og dele kunnskap som kan bidra til å redusere problemet.

Arrangerer gjellehelsekonferanse i Oslo til høsten 

Den 25.-26. oktober vil Gill Health Initiative arrangere gjellehelsekonferanse i Oslo. Påmeldingsfrist er 9. oktober.

Gjellesykdom er et av de største sykdomsproblemene i oppdrettsnæringen. Informasjonsdeling på tvers av bransjen er nødvendig for å bekjempe problemet og finne gode måter å forebygge.

Gill Health Initiative (GHI) er derfor blitt dannet i et forsøk på å bringe sammen industri og forskere, med følgende mål:

  • Fokusere på sentrale forskningsområder som vil informere om beste praksis for håndtering av gjellesykdom
  • Fokus på deling av feltbasert driftspraksis for mer komplekse gjellesykdommer
  • Fremme utveksling mellom forskere og industri for raskere informasjonsdeling
  • Effektiviser forskningsinnsatsen på tvers av Norge, Skottland, Irland og Australia

 I år arrangeres Gill Health Initiative møtet i Oslo 25.-26. oktober

 For mer info og påmelding klikk her