ANNONSØRINNHOLD

Even Bringsdal, daglig leder i Createview AS

God fiskevelferd og lønnsomhet går hånd i hånd

Utviklerne bak et av markedets kraftigste overvåkingsverktøy for fiskevelferd, ser en tydelig trend.

God fiskevelferd gir god lønnsomhet. Både lønnsomheten og fisken er taperne når fiskevelferden er dårlig. Tidligere har blant annet NRK og Dagens Næringsliv omtalt utfordringene rundt fiskevelferd i næringen.

- En av utfordringene er at det er vanskelig å vite hvordan det står til med fisken i merdene til enhver tid. Det man ikke måler, kan man ikke se, sier daglig leder i Createview, Even Bringsdal.

Createview er et søsterselskap til Imenco Aqua. Sammen leverer de et av markedets fremste verktøy for overvåking av velferdsparametere.

Even Bringsdal, daglig leder i Createview AS

Bruker kunstig intelligens

Regnestykket er enkelt: En fisk som trives og har det bra, vokser raskere. God fiskevelferd øker lønnsomheten – og bedre velferd kan oppnås ved å få innsikt i hvordan fisken har det.

Og det finnes gode løsninger for å skaffe denne innsikten.

— Kunstig intelligens kombinert med avanserte kamera gir god oversikt over lusenivå, tilvekst og velferdsstatus. Alt dette gir gode indikasjoner på hvordan fisken har det, og data kan brukes til å forbedre fiskevelferden gjennom å iverksette forebyggende tiltak hvis behovet melder seg.

Servicetekniker Bjørnar Hundseth sørger for at kamerasensor er på plass og at systemet er oppe og går, slik at oppdretteren får kontroll på fiskens vekst, helse og velferd

Ser verdien av sensorikk og data

Bringsdal viser blant annet til resultatene fra Ovum, hvor de opplever å ha full kontroll på fisken uten å måtte håndtere den.

- Vi får daglige data som hjelper oss å ha kontroll på om fisken har det bra, uten at vi trenger å ta den opp for å telle lus for eksempel. Vi føler at vi har mer kontroll uten å stresse fisken, sier Siri Vike, direktør for fiskehelse i Ovum.

Ovum designer og produserer «Egget», som er et flytende lukka oppdrettsanlegg, hvor de blant annet har tatt i bruk Imenco Aqua sitt fiskevelferdskamera og Createview sin programvare. Kameraet teller automatisk lus, måler sår, deformitet og andre velferdsindikatorer – og setter dataen inn i en større sammenheng i portalen CView Analytics.

Fiskevelferdskameraet gir:

  • Velferdsdeteksjon
  • Presis biomassemåling
  • Automatisk lusetelling, godkjent av Mattilsynet
I dashboardet får du oversikt over lusetall, biomasse og alle viktige velferdsparametere som blant annet sår, deformitet, skinnskader og gjellelokksykdom.

Overførbart til åpne merder

Bringsdal forteller at innsikten og kontrollen Ovum opplever, også kan oppnås på åpne sjøanlegg.

- Egget løser mange av oppdrettsnæringens utfordringer som lus, rømming og oppsamling av slam. Egget gir også fordeler for dyrevelferden; men resultatene fra overvåkningsløsningene er direkte overførbare til åpne merder. Kanskje er det enda viktigere å bruke godt utstyr for å overvåke fisken i anlegg hvor forholdene ikke er like kontrollerte?

Imenco Aqua leverer selve kamerateknologien, mens Createview har utviklet programvaren som leser av dataen og presenterer den i et brukervennlig dashboard.

- Kameraet er sensoren du trenger for å få nytteverdien på andre siden av skjermen. Vi håper og tror at løsninger som dette – en kombinasjon av god sensorikk og software – vil bidra til at fisken får det bedre noe som igjen gir økt lønnsomhet.

Les mer om fiskevelferdsteknologi fra Imenco