Luselaser i arbeid på Gratanglaks og Kleiva Fiskefarms felles lokalitet Bjørnstein i Sør-Troms. Foto: Foto: Marius Arvesen.

Gratanglaks fjerner lusa uten legemidler

Sammen med forskningsinstituttet Nofima tester Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm lusebehandling uten bruk av legemidler. Arbeidet viser gode resultater.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Metoden de benytter, en kombinasjon av luseskjørt, rognkjeks og laser, viser like god effekt mot lakselus som bruk av luseskjørt i kombinasjon med legemidler i lakseforet.

- Vi har i samarbeid med Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm jobbet systematisk med å prøve ut disse metodene. Ved bruk av denne kombinasjonsmetoden har vi oppnådd redusert medikamentell behandling og i perioder kunnet unngå bruk av medikamenter i det hele tatt, sier forsker Øyvind J. Hansen ved Nofima i Tromsø.

Ansvarlige industriaktører

Han er svært positiv til det arbeidet som blir gjort i havbruksnæringen for å finne gode løsninger på en viktig utfordring for næringen.

- Dette er ansvarlige og seriøse industriaktører som tenker miljø og bærekraft. Næringen er, slik jeg opplever det, i forkant av de offentlige kravene. De tar kritikerne på alvor og samarbeider med forskningen for å finne løsninger på utfordringene. Innovasjon sitter sterkt i kulturen i havbruksnæringen. Dette er nok en viktig del av suksessen til norsk havbruk, sier Hansen.

Optimaliserer teknologien

Ifølge Tore Lundberg, daglig leder i Gratanglaks, er det helt nødvendig for havbruksnæringen å finne løsninger på utfordringen med lakselus. Gode priser for laksen gjør det mulig for selskapet å drive med et utstrakt FoU-arbeid i samarbeid med Nofima. Selv om resultatene er gode, er det fortsatt mye som gjenstår før metodene er optimalisert.

- Det er nok fortsatt litt som kan gjøres for å optimalisere teknologien på laser. Utstyret kan trolig brukes til mer enn å skyte lakselus. Her jobber vi sammen med produsenten Stingray for å få laseren til å gjøre det vi ønsker, for eksempel å telle antall lus i merden. Men også bruken av luseskjørt må optimaliseres. Vi jobber blant annet med å kontrollere oksygentilførselen i forhold til strømforhold og forholdene i havet, sier Lundberg.

Kombinasjonsmetode

Hemmeligheten bak de gode resultatene er at en kombinerer to eller flere ikke-medikamentelle metoder for lusebehandling, men dette er også en krevende oppgave for oppdretterne.

- Isolert sett er hver og en av de metodene vi benytter ikke nok, men vi ser effekter når vi kombinerer to eller flere metoder. Samtidig ønsker vi ikke å ha alle tre metodene i drift på sikt. Arbeidet med lasere, rognkjeks og luseskjørt forstyrrer lett driften og tar fokus fra fisken og tilveksten. Vi må nok bli flinkere til å håndtere begge deler, men har som mål at vi skal løse lusebekjempelsen på en enklere måte, sier Lundberg.

- Er laser fremtidens metode for lusekontroll i hele næringen?

- Jeg tror det fortsatt er utviklingsmulighet med laseren. I dag er metoden å dedikere en enkelt lus og skyte denne. Vi jobber med å få laseren til å arbeide med et område av fisken hvor vi vet at lusa fester seg. Da kan vi ta lusa på et tidligere stadium, før laseren er i stand til å se de. Løser vi dette, har jeg tro på at vi kan få god effekt av laseren alene, sier Lundberg.

Den positive utviklingen skaper også optimisme hos de store havbruksselskapene.

- Havbruksnæringen har løst utfordringene med antibiotika. Det gjør at vi er ved godt mot når vi skal løse utfordringene med lakselus. Jeg tror bruken av medikamenter mot lakselus i sjøfasen langt på vei er over etter 2017, sier konserndirektør for havbruk i Lerøy, Stig Nilsen.

Bruken av medikamenter mot lakselus falt med 50 prosent i 2016. Økt bruk av ikke-medikamentelle metoder er forklaringen.

Målrettet arbeid

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge sier at det er et målrettet arbeid i næringen som nå gir effekter i form av redusert bruk av lusemidler.

- Havbruksnæringen har over flere år arbeidet målrettet for å finne gode alternativer til medikamenter mot lakselus. I 2014 foregikk 10 prosent av behandlingen uten bruk av medikamenter. I fjor var denne andelen 50 prosent, sier Kvistad.