Lerøy Midt sin lokalitet Storskogøya

Så mye slaktet Grieg og Lerøy

Grieg Seafood slaktet 15 300 tonn i andre kvartal. For Lerøy ble antall tonn 36 700.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i børsmeldinger fra de to selskapene fredag.

Totalt slaktet Lerøy 36 700 tonn laks og ørret. Dette inkluderer ikke volumer fra Scottish Seafarms.

Slaktet volum og laks og ørret per region / havbruksselskap (i 1.000 GWT) fordelte seg slik:

  • Lerøy Aurora: 5,1
  • Lerøy Midt: 15,7
  • Lerøy Sjøtroll: 15,9 (hvorav 5,3 var ørret)

Grieg Seafoods slaktevolum for andre kvartal 2024 var omtrent 15 300 tonn sløyd vekt.

Slaktevolum etter region for kvartalet: 

  • Rogaland: 2 800 
  • Finnmark: 3 900 
  • British Columbia: 8 600 
  • Newfoundland: 0

Slaktevolumene ble negativt påvirket av lavt oksygennivå i sjøvannet i BC i mai, noe som førte til økte dødelighetsrater.