Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Vannfjorden.
Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Vannfjorden.

Rømmingshendelse i Nordkapp kommune

Grieg Seafood Finnmark har i dag hatt en rømmingshendelse fra en merd på lokalitet Vannfjorden i Nordkapp kommune.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet opplyser at de tidligere i dag oppdaget en rift nederst i noten på 31 meters dyp i den aktuelle merden.

- Vi slo umiddelbart full alarm, tilkalte dykkere, varslet Fiskeridirektoratet og satte ut gjenfangstgarn. Riften er nå tettet, skriver de.

Ca 1700 meter gjenfangstgarn er satt ut rundt merden. Per nå er 17 fisk fanget i garnene. Det er ikke indikasjoner på at rømmingen har vært omfattende. Gjenfangstgarnene blir stående i noe tid.

129 000 fisk i merden

Ut fra det selskapet vet per nå, har riften oppstått på grunn av en skade på dødfiskhåven, som har gjort at noten hektet seg. Fiskeridirektoratet skal undersøke hendelsen og årsaken nærmere.

- Det er vårt ansvar som oppdrettere å unngå rømming for å hindre påvirkning på villaksen, og vi har også jobbet svært mye for å redusere risiko for rømming de siste årene. Dessverre oppsto en rømmingshendelse i dag. Vi skal til bunns i hva som har skjedd, lære av det og forbedre våre prosedyrer. Heldigvis har antall rømmingshendelser gått betydelig ned de siste årene etter mye hardt arbeid, men dagen i dag viser at vi fremdeles må forbedre oss på dette området, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Det er 129 000 fisk i den aktuelle merden, med en snittvekt på 4,6 kg. Fisken skal slaktes ut i løpet av høsten og vi vil da få oversikt over hvor mange fisk som har rømt.