Grieg Seafood Finnmark sier de ikke kan utvikle robuste kystsamfunn på denne måten. Foto: GSF.
Grieg Seafood Finnmark sier de ikke kan utvikle robuste kystsamfunn på denne måten. Foto: GSF.

- Vi trenger gode og forutsigbare transportkorridorer fra kyst til marked

Utenriksministeren var på besøk i Alta sist fredag, hvor Grieg Seafood (GSF) gav innspill til nordområdemeldingen. Oppdrettsselskapet mener forskningen bør flyttes nordover. 

Publisert

Grieg Seafood Finnmark sier i en melding i sosiale medier at to hovedpoeng ble kommunisert under dette besøket:

1. Forskningsfronten må flyttes nordover. Skal næringa vokse og utvikle seg i sameksistens med fiskeri- og villaksinteresser - må vi få mer kunnskap om produksjon under arktiske betingelser

2. "Ingen har det så travelt som en død laks" - logistikken fra kyst til marked MÅ fungere - da holder det ikke at vinterveiene er stengt annen hver dag

Hele innspillet til Grieg Seafood Finnmark er gjengitt i sin helhet under:

Vi som er etablert her nord ser store muligheter for å vokse og samtidig være med å sikre og utvikle robuste kystsamfunn for fremtiden. Skal vi få dette til må forskningsfronten flyttes nordover.

Videre vekst og utvikling i havbruksnæringa MÅ være kunnskapsbasert dersom vi skal kunne drive i sameksistens med andre viktige interesser. Det er i nord vi har de største villaksressursene, det er i nord vi har de største kystnære fiskeriressursene.

Vi produserer sjømat under arktiske betingelser, og vi produserer sjømat på breddegrader som vil møte klimaendringene først.

Å produsere laks under arktiske betingelser betyr at utfordringene er forskjellig fra produksjon lenger sør. Vi jobber hver dag med fiskehelse og hvordan vi kan gi laksen ennå bedre betingelser, vi jobber med ernæring av fisk og hvordan vi kan finne et fôr som passer under arktiske forhold.

Forskning på disse problemstillingene er i all hovedsak gjort sør i landet med helt andre havtemperaturer, og har derfor begrenset verdi for oss. Forskningsressurser må derfor flyttes nordover.

Over 5000 fulle trailere med laks skal ut fra Vest Finnmark og til alle verdenshjørner i 2020. Bare Grieg Seafood skal sende 1000 biler sørover frem mot jul. Vi trenger gode og forutsigbare transportkorridorer fra kyst til marked.

Da kan vi ikke ha det slik at fjellovergangene er stengt annen hver dag i lange perioder. Vi vet at - Ingen har det så travelt som en død laks. Slik vi ser det, kan mye av dette løses ved å tilføre mere ressurser for å holde veiene åpen om vinteren.

Så må vi heller ikke glemme riksvei 1 - sjøtransporten - som er livsnerven for mange mennesker og bedrifter som produserer sjømat. Vi har sett en utvikling hvor ruter legges ned og nye ferger som bygges som ikke takler det som vi vil karakterisere som normale værforhold.

Vi kan ikke utvikle robuste kystsamfunn på denne måten.

Fiskeri og havbruk er fornybare næringer som har som mål å produsere mat til verden i et evighetsperspektiv. Skal vi i fellesskap lykkes trenger vi å bygge denne fremtida på kunnskap.

Jeg minner om at forskerne for 40 år siden sa at det ikke var mulig å oppdrette laks i Finnmark.