Det ble slaktet mye fisk for selskapets avdeling i Rogland i kvartalet.
Det ble slaktet mye fisk for selskapets avdeling i Rogland i kvartalet.

Grieg Seafood gjør det bra i sør, men sliter i nord

Slaktevolumet i Rogaland bidro til en rekordhøy EBIT for selskapet i den regionen. I Finnmark bidro parasitten spironucleus til svakere tall.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i sin andrekvartals-oppdatering.

Oppdrettskostnadene var stabile fra 1. kvartal 2023, noe påvirket av ILA-relatert slakting og nedskrivninger. For å ta tak i problemet har Grieg Seafood startet et vaksinasjonsprogram mot ILA for all utsetting av smolt til sjø, og gjennomført ytterligere tiltak ved sine smoltanlegg, som forventes å redusere risikoen knyttet til ILA betydelig fremover. 

Operasjonell EBIT/kg endte på NOK 36,7 for kvartalet (48,9), påvirket av redusert overordnet andel, negativt bidrag fra kontrakter og redusert gjennomsnittlig slaktevekt sammenlignet med Q2 2022. Grunnet tidlig slakting av ILA-infisert fisk i førstehalvår 2023 reduseres slaktemålet for Rogaland fra 29.000 til 27.000 tonn.

Høyt slaktevolum i Rogaland

Slaktevolumet i Rogaland var 11 536 tonn i kvartalet (5 014). Det ga en EBIT på 423 mill kr (245 i Q2 2022). 

Produksjonskostnadene økte imidlertid sett mot andrekvartal 2022 fra 46,7 kr/kg til 58,2 kr/kg . Dermed sank EBIT per kilo til 36,7 kr/kg (48,9 kr/kg).

Finnmark

I Finnmark ble slaktevolumet nær halvert til 5.573 tonn i kvartalet (9.843). 

EBIT sank fra 522 mill. kr i Q2 2022 til  142 mill kr i år.

Også her økte kostandene fra 40,6 kr/kg til 61,2 kr/kg.

EBIT per kilo ble dermed på 25,4 kr/kg, ned fra 53,0 kr kg.

Grieg kaller resultatet for tilfredsstillende under de biologiske forholdene, men skriver at den biologiske kontrollen imidlertid har blitt bedre gjennom første halvår, noe som bedrer grunnlaget for vekst fremover.

BC

I BC var slaktevolum 5.537 tonn i kvartalet (8.815). 

EBIT var på minus 13,9 mill kr, kostnadene på 90.8 kr/kg og EBIT pr kg på minus 2,5 kr/kg.

- På grunn av sesongmessige utfordringer som behandling av lakselus og oksygenforhold, reduserte overlevelse og økte kostnader ble resultatet negativt for BC-virksomheten i kvartalet, skriver de.

Newfoundland

Fra dette segmentet oppgis kun EBIT og EBITDA som regnskapstall i presentasjonen.

De var på hhv 22,9 mill kr (-22.8) og -8,4  mill kr (-36,6).

Selskapet forteller selv at både ferskvanns- og sjøvannsproduksjonen på Newfoundland var god i kvartalet. 

- Høy smoltkvalitet kombinert med gunstige biologiske forhold bidro til god fiskehelse og høy overlevelse. Grieg Seafood planlegger å sette ut ca. 2,3 millioner smolt i løpet av 2023. Gjennomsnittlig vekt av fisk overført til sjø i 2022 var 2,1 kg og første slakting forventes å starte i 4. kvartal 2023. Totaltslakten for året er beregnet til 5000 tonn.

- Fortsatt biologiske utfordringer

- Andre kvartal 2023 var nok et godt kvartal for lakseoppdrettsnæringen, med fortsatt sterk etterspørsel i alle hovedmarkeder og segmenter. Med bare marginale økninger i det globale tilbudet, markedet prisene var høye, noe som bidro til høye inntekter for Grieg Seafood, kommenterer Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood, i kvartalsrapporten.

Han legger til at utfordrende biologiske forhold sett i tidligere kvartaler var fortsatt til stede i andre kvartal. Kvame sier også at selskapet har også satt i gang et bred spekter av tiltak for kontrollere problemene grundig, spesielt ILA og Spiro som ble gjennomført i 2. kvartal, hvilket de har begynt å se positive resultater fra.

- Forbedret biologisk kontroll, kombinert med overføring av stadig større smolt og redusert produksjonstid i havet, gir grunnlag for bedret fiskevelferd og ytelse samt sterkere vekst i de kommende kvartalene, kommenterer han.

Konsernsjefen sier de fortsatt jobber med å forstå implikasjonene av ressursskatten i Norge, men ser i stedet muligheter i Canada. 

- Greenfield-prosjektet vårt på Newfoundland utvikler seg i henhold til plan, med den første slakten ventet i Q4 2023. I British Columbia støtter vi regjeringens innsats for å omstille industrien til bedre praksis, og vi fortsetter en konstruktiv dialog, med fokus på bærekraftige løsninger, sier han.