Grieg Seafood sitt slakteri Simanes.

Aksepterer forelegg på 1,4 millioner kroner etter klorutslipp

I august 2021 hadde Grieg Seafood Finnmark en hendelse med en klorlekkasje på slakteriet Simanes i Alta kommune. 96 000 lakseindivider som var i ventemerdene utenfor slakteriet døde dessverre som følge av utslippet.

Publisert Sist oppdatert

Som Kyst.no tidligere har meldt, har Finnmark Politidistrikt ilagt Grieg Seafood Finnmark et forelegg på 1,4 millioner kroner for hendelsen.

- Vi beklager hendelsen fra 2021 på det sterkeste. Vi har gjort feil, og derfor aksepterer vi forelegget. Vi har siden den gang iverksatt en rekke tiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen, og vi har tatt lærdom på flere nivåer i selskapet. Lokalsamfunnet i Alta og i de andre kommunene vi opererer i skal være trygge på at vi driver ansvarlig, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

I etterkant av hendelsen gjennomførte Akvaplan-niva en uavhengig miljøundersøkelse av fjorden utenfor Slakteriet, for å vurdere påvirkning på økosystemet. Undersøkelsen besto av en bunnmiljøundersøkelse, kartlegging av sjøbunn med ROV, strandsonebefaring, registrering av hydrografiske profiler i dypområder i fjordbassenget, modelleringer av mulig spredning og vannanalyser. Miljøundersøkelsen konkluderte med at utslippet ikke påvirket Altafjorden, og kun i forbigående omfang påvirket en liten del av Kåfjorden (fjorden slakteriet ligger i).

I normal drift brukes klor til å desinfisere prosesseringsvannet på slakteriet, i henhold til Mattilsynet og miljømyndighetenes regelverk.