Det står 320 000 fisk på lokaliteten med en gjennomsnittsvekt på 4,46 kilo.

Påvisning av ILA ved Grieg-anlegg

Det er påvist ILA ved Grieg Seafood Rogaland Sjø sitt anlegg på lokalitet Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune.

Publisert Sist oppdatert

Etter rutinemessig prøvetaking er det påvist ILA på Grieg Seafood Rogaland sitt akvakulturanlegg på lokalitet Hestholmen Ø i Kvitsøy kommune. Det står 320 000 fisk på lokaliteten på 4,46 kilo i snitt. 

Det skriver selskapet i en melding tirsdag.

- Det er ingen sykdomstegn og fisken har god helse og er trygg å spise. Vi samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging. Lokaliteten var opprinnelig planlagt utslaktet i løpet av kort tid og påvisningen får ingen vesentlige konsekvenser for selskapet.

Lokaliteten er alene i sin utsett- og brakkleggingssone, og ingen andre anlegg vil derfor bli påvirket. 

Grieg Seafood Rogaland startet i 2023 et vaksineringsprogram for ILA. Fisken på Hestholmen var en av de siste fiskegruppene som ble satt ut før vaksineprogrammet ble innført. 

- Vi har sett god effekt av vaksinene på den vaksinerte fisken og antall ILA-utbrudd er betydelig redusert i regionen, skriver selskapet.