Kolbjørn Giskeødegård er senioranalytiker i Nordea. Han kommenterer her Q2-resultatene til Lerøy Seafood, Marine Harvest og Grieg Seafood.
Kolbjørn Giskeødegård er senioranalytiker i Nordea. Han kommenterer her Q2-resultatene til Lerøy Seafood, Marine Harvest og Grieg Seafood.

- Dårligere inntjening og lavere fremtidige slaktevolum

- Lerøy hadde lavere EBIT enn forventet. For Grieg og Marine Harvest påpeker Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård at de tar ned prognosene for slaktevolum resten av året.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er hovedkonklusjonene i Giskeødegårds kommentarer etter onsdagens Q-2 fremleggelser til  hhv. Lerøy Seafood, Marine Harvest og Grieg Seafood .

Lerøy Seafood

Lerøy Seafood rapporterte en EBIT 11 % lavere enn det analytikerne forventet, melder Kolbjørn Giskeødegård i Nordea.

Lerøy rapporterte en Q2-EBIT på 1,0 milliarder kroner (konsensus 1,12 milliarder kroner, Nordea 1,1 milliarder kroner. Det var 11 prosent lavere enn forventet.

- Hovedårsaken til dette avviket er lavere enn forventet prisutvikling i Sjøtroll på grunn av slakt av småfisk samt nedklassing av fisk. EBITDA fra hvitfisk var også noe lavere enn forventet. For de øvrige segmentene, var EBIT kommet mer eller mindre i tråd med forventningene, skriver Giskeødegård etter fremleggelsene.

Han påpeker at i motsetning til andre selskaper, opprettholder Lerøy hele året volumguiding på 166 000 tonn.

- De ser også sterk etterspørsel og retarderende vekst fra 4. kvartal 2018 og videre inn i 2019. I tillegg forventer de ytterligere kostnadsreduksjon i Sjøtroll og Lerøy Midnor. Vi ser vedlikeholdt volumguiding og lavere kostnader fremover på den positive siden, mens vi på den negative siden forventer å måtte kutte EBIT-estimatet for hele 2018 med 2-3 % etter Q2-oppdateringen, skriver han.

Marine Harvest

Operasjonell EBIT for Marine Harvest for 2. kvartal er rapportert til 175 millioner euro, som ifølge Giskeødegård er i tråd med konsensus og Nordeas estimater.

- I denne rapporten kutter de 2018 volumguidingen med 28 000 tonn (7%) som følge av biologiske utfordringer og lav vekst, hovedsakelig i Canada og Sør-Norge.

Da de nå inkluderer «Northern Harvest» i deres H2 volumguiding, inkluderer de også 8000 tonn ekstra fra Canada. Netto kutt i guidingen er dermed 20 000 tonn.

- Vi hadde forventet lavere volumguiding, men dette kuttet er imidlertid mye høyere enn forventet. Vi regner med å redusere EBIT med hele 4 % på grunn av dette, og dette vil normalt føre til en negativ reaksjon i markedet.

Men samtidig påpeker han at når den største aktøren - Marine Harvest - reduserer volumene, vil dette få en innstramningseffekt (høyere priser) i markedet, noe som kan kompensere.

Det annonserte utbyttet er i tråd med forventningene for kvartalet.

- Alt i alt er dette en rapport på den negative siden på grunn av lavere guiding, så vi regner med å å kutte 2018-EBIT med 3-5 %.

Grieg Seafood

Grieg Seafood  rapporterer en EBIT på 426 mill. kroner (konsensus 412 mill.kr. / Nordea 409 mill. kr.), der det positive avviket skyldes høyere enn forventet slaktevolum i kvartalet.

EBIT per kilo i Norge var lavere enn forventet, mens Canada og Storbritannia kom ut høyere.

- Samlet sett var EBIT-marginer per kilo litt lavere enn forventet. I Rogaland hadde de sykdomsproblemer og negative virkninger av dårlig vekst i 1. kvartal, som har negativ innvirkning på ytelsen. De styrer også ned volumene betydelig i denne regionen, skriver Giskeødegård.

Han sier kostnadene i denne regionen forventes å øke, mens Skottland er motsatt på grunn av høyere volumer.

- Utjevnet på disse to regionene, er kostnadsantagelsen uendret. Samlet volumguiding for hele året er redusert med 5000 tonn, hvorav 80 % er Norge og resten er Canada.

Han mener kvartalsrapporten er solid, det viktigste negative momentet han ser her er lavere volumguiding.

- Vi regner med at EBIT-estimatet for 2018 blir redusert med 4-5 %.