Illustrasjonsfoto av slakteri. Foto: Grieg Seafood.

Tjente 526 millioner første halvår

Grieg Seafood kan vise til et rekordresultat første halvår av 2016, der de tjente 526 millioner norske kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konsernets driftsresultat før biomassejusteringer ble MNOK 312 i 2. kvartal 2016, sammenlignet med MNOK -21 i 2015. Slaktevolumet i 2. kvartal 2016 var 16 263 tonn mot 17 558 tonn tilsvarende kvartal i fjor, som er en volumendring på -7,4%, opplyser selskapet før sin kvartalsrapport i Bergen.

EBIT til de fire regionene inkluderer verdiskapningen til salg/Ocean Quality (OQ), mens OQ sin verdiskapning relatert til Bremnes (som eier 40% av OQ) sin fisk er i posten IKE i tabellen over, kommer det frem i en pressemelding.

Resultatet før skatt og biomassejusteringer ble MNOK 273, sammenlignet med MNOK -20 i 2. kvartal 2015.

Konsernets driftsinntekter ble MNOK 1 682 i 2. kvartal 2016, en økning på 44%, sammenlignet med samme periode i 2015.

- Vi gikk inn i Q2 med et historisk sterkt marked. I Europa ble prisene ytterligere styrket gjennom kvartalet. US-markedet ble imidlertid noe presset mot slutten av Q2, melder selskapet.

For Q2 2016 var kontraktsandelen 31% i Norge. Denne andelen forventes å bli 52% i Q3. Lavt slaktevolum i Q3 trekker kontraktsandelen opp i dette kvartalet. I Q4 vil kontraktsandelen gå ned.

Tiltak for å øke produksjonen og ta ned kostnadene

Konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood. Foto: GS.

Selskapets mål er at kostnadsnivået i GSF skal ned på et bransjegjennomsnitt eller lavere. Det er også et mål å øke produksjonen med 10% årlig i perioden 2017-2019.

GSF jobber kontinuerlig for å effektivisere driften. Dette innebærer både øket produksjon per anlegg og konsesjon, samt reduserte kostnader målt per kg.

Et av selskapets viktigste tiltak er å sette ut større smolt, noe som gjør det mulig å ta ned produksjonstiden i sjø. Videre er det også avgjørende for vekst og redusert kostnad at antall smolt økes.

Det fokuseres også på bedret/god overlevelse.

Fremtidsutsikter

- Det er forventninger om begrenset global tilbudsvekst for laks. Den underliggende etterspørselen etter produktet er sterk. Det forventes derfor gode laksepriser både i resten av 2016 og inn i 2017. I Q3 2016 kan imidlertid markedet bli presset i enkelt uker, noe som kan gi lavere priser i disse periodene.

De opplyser at US-markedet forventes å ha en spesielt god utvikling kommende halvår som følge av redusert tilbud fra Chile.

Slaktevolumet for 2016 forventes å bli 68 000 tonn, som er 2 000 lavere enn guidingen gitt i forrige kvartalspresentasjon. Lavere produksjon enn forventet i BC og Rogaland er bakgrunnen for denne endringen.

I Q3 2016 forventes det et slaktevolum på 13 500 tonn. Dette er relativt lavt. I Q4 planlegges det derfor en betydelig økning i slaktet volum.

Det pågår en prosess for å ansette ny regiondirektør i BC.

Kort oppsummert viser tallene til Grieg Seafood:

 • Beste kvartal noensinne med EBIT på MNOK 312 (EBIT/kg NOK 19,2).
 • Rekordresultat for 1. halvår med EBIT på MNOK 526.
 • Historisk sterkt marked, men fallende US-priser i slutten av Q2.'
 • EBIT/kg NOK 22,5 i Norge.

  - Kontraktsandel 31%.

  - Lavt slaktvolum i Finnmark.

  - Redusert kost i Rogaland.

 • Bedret drift på Shetland, EBIT/kg NOK 22,0.
 • Forsert utslakting, i godt marked, for å ta ned biologisk risiko.
 • Konsernets slaktevolum i Q2 2016 ble 16 263 tonn sløyd vekt.
 • Volumguidingen for 2016 tas ned med 2 000 tonn til 68 000 tonn på grunn av:

  - Forsert slakting.

  - Svak produksjon i BC som følge av alger.

  - Økende behandling mot lus og derfor tapte fôringsdager i Rogaland.

 • Fortsatt bedring i nøkkeltall og soliditet.
 • Avhendelse av GSF sin UK-virksomhet er vurdert, men innkomne bud reflekterer ikke godt nok forbedret drift i regionen.