- Vi fremskyndet noe slakting for å utnytte sterke priser i markedet, sier administrerende direktør Andreas Kvame i Grieg Seafood, i en børsmelding. Foto: Tommy Ellingsen

Grieg Seafood: - Beste kvartal noensinne

Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame sier at rekordresultatet er drevet av eksepsjonelt høye priser, samt god biologisk utvikling.

Publisert Sist oppdatert

Operasjonell EBIT for Grieg Seafood var 986 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 44 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Slaktevolumet var 23 700 tonn i perioden (17 800), noe som gir en operasjonell EBIT pr. kg på kr 41,6 (2,4).

Regnskapet deres viser også at omsetningen endte på 2,35 milliarder kroner, opp fra 1,12 milliarder i tilsvarende periode i fjor.

- Som en fortsettelse av den positive trenden i Q1, ble også andre kvartal 2022 historisk. På grunn av det sterkeste markedet næringen har sett, kombinert med solid produksjon, er jeg stolt over å presentere Grieg Seafoods beste resultat i et singel kvartal noensinne. Vi fremskyndet noe slakting for å utnytte sterke priser i markedet, sier administrerende direktør Andreas Kvame i Grieg Seafood.

Den norske oppdrettsvirksomheten leverte rekordresultater i kvartalet, som selskapet sier er drevet av høye priser og god biologisk ytelse.

- Resultater i både Rogaland og Finnmark ble positivt påvirket av sterk prisrealisering fra høy gjennomsnittlig slaktevekt og positiv kostnadsutvikling.

Solid i flere segmenter

Resultatene i British Columbia var ifølge selskapet solide, drevet av god prisoppnåelse fra premium VAP-produkter, i tillegg til stabile kostnader fra slakting av anlegg med god biologisk ytelse.

- I Newfoundland presterer fisk som overføres til sjø godt, med høy overlevelse og ingen problemer med lakselus. Foreløpig er to millioner smolt overført til sjø, og slaktingen vil starte sent i 2023.

Begrenset tilbudsvekst

Grieg Seafood skriver at det er forventet en nedgang i global slakt av atlantisk laks i 2022 med en prosent.

Slaktevolumet var 23 700 tonn i perioden (17 800), noe som gir en operasjonell EBIT pr. kg på kr 41,6.

- Med begrenset tilbudsvekst i andre halvår 2022, forventer Grieg Seafood gode markedsforhold fremover. Men nåværende inflasjon reduserer husholdningenes kjøpekraft, og kan påvirke etterspørselen fra både HoReCa og detaljhandelssegmentet, konstaterer selskapet.

Økt inflasjon

De siste årene har Grieg Seafood vært i stand til å redusere oppdrettskostnadene gjennom operasjonelle forbedringstiltak.

- Men den generelle kostnadsinflasjonen, og spesielt høyere fôrpriser forventes å gradvis påvirke oppdrettskostnadene fremover.

Grieg Seafood skriver at de generelt har et mål om en årlig kontraktsandel på 20-50 %. estimert kontraktsandel for den norske virksomheten i 3. kvartal 2022 opplyser selskapet er 37 % og 22 % for hele året 2022.

I tredje kvartal 2022 er forventet slaktevolum for selskapet på 21 400 tonn, fordelt som følger:

  • Rogaland: 7 100 tonn
  • Finnmark: 7 100 tonn
  • BC: 7 200 tonn

Selskapet forventer nå et slaktevolum på 87 000 tonn i 2022, ned fra det tidligere guidet nivå på 90 000 tonn. Estimert slaktevolum i Finnmark er redusert med 2 000 tonn til 36 000 tonn på grunn av fremskyndet slakting for å kapitalisere på sterkt marked og noe redusert vekst i sjø i løpet av kvartalet som følge av lavere temperaturer.

Estimert slaktevolum i BC har blitt redusert med 1 000 tonn til 21 000 tonn på grunn av fremskyndet slakting av fisk som følge av risiko for tidlig kjønnsmodning.

Av de totale slaktevolumene for 2022 har Grieg Seafood forventet å selge rundt 5-10 % som VAP-produkter.