Årets siste kvartal av 2023 ble utfordrende for Grieg Seafood.

Røde tall for Grieg Seafood

Fjorårets fjerde kvartal bød på flere sykdomsutfordringer for oppdrettsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

Grieg Seafood publiserte torsdag sine resultater for fjerde kvartal i 2023. Ifølge børsmeldingen viser selskapets operasjonelle EBIT et betydelig fall sammenlignet med samme periode året før. Mens operasjonell EBIT i fjorårets fjerde kvartal var på -67 millioner kroner, var det tilsvarende tallet for 2022 156 millioner kroner.

Slaktevolumet endte på 21 767 tonn, noe som ga en operasjonell EBIT per kilo på -3,1 kroner, mot 7,4 kroner i 2022.

I Rogaland fikk selskapet en lavere operasjonell EBIT per kilo på 10,4 kroner sammenlignet med 13,8 kroner året før. Dette skyldtes delvis en lavere superiorandel på 86 % sammenlignet med 91 % i samme periode året før, i tillegg til ugunstig timing for slaktingen. 

På den positive siden rapporterer selskapet om god underliggende produksjon, med en 12-måneders overlevelsesrate på 94 %. Likevel økte produksjonskostnadene per kilo til 67,2 kroner fra 54,6 kroner i fjorårets fjerde kvartal og 65,8 kroner i tredje kvartal 2023.

Svak biologi

I Finnmark ble slaktevolumet for kvartalet redusert til 10 387 tonn, 1 800 tonn under guidingen. Dette blir hovedsakelig tilskrevet utfordringer som Spiro-parasitten, vintersår og maneter, noe som resulterte i en operasjonell EBIT per kilo på NOK 6,2. Dette var lavere enn tidligere perioder på grunn av svak biologisk ytelse og lavere prisoppnåelse på grunn av en superiorandel på 64 %.

I British Columbia var operasjonelle EBIT per kilo negativ med NOK -7,9, men opp fra NOK -22,9 samme kvartal året før. Dette skyldtes hovedsakelig historiske biologiske problemer og nedskrivninger. Imidlertid ble det rapportert om god ytelse i sjøfasen, med en 12-måneders overlevelsesrate på 91 %.

På Newfoundland nådde Grieg Seafood en viktig milepæl ved å starte slaktingen av den første generasjonen med fisk. Totalt slaktevolum for kvartalet var på 3 184 tonn, noe som var lavere enn forventet. Til tross for dette oppnådde selskapet en realisert pris på NOK 74,0 per kilo med en superiorandel på 97 %.

Har kostet dyrt

- Våre resultater i fjerde kvartal ble påvirket av fortsatt svak biologisk ytelse i Finnmark. Spiro-parasitten, vintersår og maneter har påvirket overlevelsesraten og driftseffektiviteten i Finnmark, noe som har ført til reduserte volum, økte håndteringskostnader og lavere prisoppnåelse. Jeg er ikke tilfreds med resultatene, og vi har iverksatt tiltak for å håndtere utfordringene både på kort og mellomlang sikt, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame i børsmeldingen.

Spiro-parasitten alene anslås å ha forårsaket selskapet et samlet tap på 900 millioner kroner siden den ble oppdaget i 2022 ved selskapets ferskvannsanlegg i Finnmark.

- Vi har implementert tiltak for å forhindre at Spiro kommer inn i anlegget vårt igjen, med gode resultater. Alle fiskene som ble overført til havbruksanleggene i 2023 var fri for Spiro, og vi forventer at påvirkningen fra Spiro vil opphøre etter at vi har slaktet ut de siste fiskegruppene fra 2022-generasjonen i løpet av andre kvartal.

Andreas Kvame, daglig leder i Grieg Seafood.

Et krevende kvartal

Andreas Kvame sier i meldingen at det har vært et tøft kvartal for selskapet.

- Mine kolleger har arbeidet hardt i alle regioner for å implementere forbedringstiltak og gå videre. Jeg ønsker å takke dem alle for deres innsats. Jeg er trygg på at vi er på rett vei og at vi vil se resultater i løpet av 2024, sier han.

Med begrenset tilbudsvækst, kombinert med fortsatt sterk etterspørselsutvikling, har Grieg Seafood tro på vedvarende sterke markedspriser i 2024.

Grieg Seafood retter seg mot en årlig kontraktsandel på 20-50 %. Anslått kontraktsandel for de norske operasjonene er 7 % for Q1 2024 og 6 % for hele året 2024.

I første kvartal av 2024 er forventet slaktevolum 17 800 tonn, fordelt som følger:

  • Rogaland: 7 000 tonn
  • Finnmark: 5 000 tonn
  • BC: 800 tonn
  • NL: 5 000 tonn

Selskapet guider for et slaktevolum på 81 000 tonn i 2024, fordelt som følger:

  • Rogaland: 28 000 tonn
  • Finnmark: 27 000 tonn
  • BC: 15 000 tonn
  • NL: 11 000 tonn
Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame.