Nina Willumsen er ny regionsdirektør Grieg Seafood Rogaland. Foto: Grieg Seafood Rogaland/Tommy Ellingsen

Ny regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland

Nina Willumsen Grieg har tatt over roret som ny regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nina Willumsen Grieg (37) er ny regiondirektør i Grieg Seafood Rogaland

Willumsen Grieg brenner for oppdrettsnæringen og for havet. Hun ser frem til å videreutvikle mulighetene Grieg Seafood har i Norge sammen med flinke ansatte i Grieg Seafood Rogaland.

- Mange av Grieg Seafoods satsinger på bærekraftig vekst og ny teknologi piloteres nettopp i Rogaland. Jeg er imponert over det som er gjort så langt, og ser frem til å være med på fortsettelsen. Vi erkjenner at vi som næring har en del utfordringer vi må løse, og dette jobbes det beinhardt med i Rogaland, sier Willumsen Grieg i en pressmelding. 

Hun er utdannet innen industriell økonomi fra NTNU og har jobbet i Grieg Seafood globalt i over fem år, sist med ansvar for forretningsutvikling i konsernet. Willumsen Grieg har også bakgrunn fra PWC og internasjonal shipping.

Willumsen Grieg tok fatt på stillingen som regiondirektør 1. mai 2021.

- Nå blir det spennende å lære selskapet å kjenne fra en annen side, og jobbe for å nå Rogaland sine mål. Det er jo her laksen oppdrettes og verdiene skapes, uttaler hun.

En rivende utvikling og nye løsninger

Den nye regiondirektøren er tydelig på hva prioriteringene skal være fremover.

- Grieg Seafood Rogaland er blant de første i verden til å la fisken vokse seg større på land og korte ned tiden den er i sjø. Vi har stor tro på at det vil hjelpe oss til å produsere laks med lavere avtrykk, bedre fiskevelferd og forbedret produksjon. Å videreutvikle dette arbeidet blir viktig, mener Willumsen Grieg.

Grieg Seafood Rogaland har nylig ferdigstilt en operasjonssentral, der all laksen fôres og alle oppdrettsanlegg overvåkes gjennom avansert sensorikk og undervannskameraer.

- For at våre dyktige røktere skal kunne gjøre en best mulig jobb må vi vite mest mulig om fisken og miljøet. Målet er å bruke ny teknologi, analyse og kunstig intelligens til å ta bedre beslutninger og jobbe mer forebyggende i produksjonen. Vi er bare i begynnelsen av den digitale transformasjonen i havbruk. Lærer vi oss å kombinere teknologi og erfaring er jeg sikker på dette vil endre og forbedre næringen, sier Willumsen Grieg.

Havbruksnæringen i Rogaland er i en rivende utvikling, der det hele tiden jobbes med nye løsninger.

- Jeg tror vi i fremtiden vil ha både åpne merder, lukkede anlegg, landbasert og offshore oppdrett. Metodene vil utfylle hverandre, og natures bæreevne på hver lokalitet vil legge føringer for bruk av teknologi. Utviklingen kan gi mange muligheter for Rogaland, for her er det sterke kompetansemiljøer fra før, tror hun.

Et eventyr

For å ta fatt på den nye jobben har Willumsen Grieg flyttet fra Bergen til Finnøy med mann og tre små barn.

–Finnøy må være en av vestlandets vakreste øyer. For oss som familie er dette et eventyr i en ellers ganske så A4-hverdag. Min morfar var distriktslege i Ryfylke på 60-tallet og jeg har tilbragt alle sommerferier siden jeg var liten rett over fjorden. Sånn sett kjennes det som at vi har kommet hjem.

Nina Willumsen Grieg er styremedlem i Grieg Gruppen, største investor i Grieg Seafood.