Salaks. Foto: Salaks

Endelig oppstart av grønn konsesjon

Salaks fikk nylig «ja» til ny lokalitet, noe som betyr at betyr at selskapet får startet opp sin grønne konsesjon. – Prosessen med de grønne konsesjonene er ikke enkel, forteller daglig leder Odd Bekkeli til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet skal etablere en ny lokalitet ved Skjellesvik i Harstad, og har fått tillatelse til å produsere inntil 4700 tonn. På tross av at det grønne tilsagnet kom allerede i mars 2014, er det først nå selskapet har muligheten til å starte opp, og Bekkeli forteller det har vært vanskelig å få etablert en lokalitet til konsesjonen.

– Mattilsynet har vert positive til lokaliteten hele tiden, men Kystverket mente vi var for nærme grønn sektor og vi har derfor måtte flytte litt på den. Men nå er det klart og vi klargjør til utsett, opplyser Bekkeli.

- Burde endre kriterier

Han forteller så at prosessen for å få oppstart på den grønne konsesjonen ikke har vært enkel.

Odd Bekkeli, daglig leder i Salaks. Foto: Privat.

- Jeg tror det er få som egentlig har fått satt i gang, da kriteriene til grønn i konsesjonen er vanskelig å forvalte, spesielt for Fiskeridirektoratet. Noen av kriteriene burde vært endret. Det er også problematisk med vederlaget, som er ønskelig skal gå til de kommunene som lar oss drive fremover, sier den daglige lederen.

(Mer om utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne konsesjoner, finnes på Fiskeridirektoratets nettsider.)

- Men vi får det til nå og er takknemlig for at det skjer fremgang. Vi er også glade for at vi får opprette en lokalitet litt utenfor våre områder. Som liten aktør har vi opplevd litt å bli "skvist" inn på et lite område, legger han til.

Setter ut 500 000

Det første utsettet blir på 500 000 fisk og skal skje i løpet av denne måneden

- Ettersom det er en grønn konsesjon må vi sette ut storsmolt med en snittvekt på 250 gram og da er det ikke så lett å få tak i smolt. Hvor mye fisk som kommet totalt på lokaliteten er derfor usikkert, opplyser han.

Det er også lagt til grunn at det skal brukes luseskjørt gjennom hele produksjonen, men ifølge Bekkeli har de lite utfordringer med parasitten for tiden.

Salaks merder. Foto: Salaks

- Lusesituasjonen er for så vidt grei, men de strenge lusekravene fører nok til at vi må avluse på tross av dette.

Bremnesmodellen og laksepris 

Hva Bremnes-modellen vil si for selskapet og produksjonen på den nye lokaliteten, har han foreløpig ikke satt seg inn i.

- Oppdretterne her i området hadde også tidligere ett forslag om å bygge opp biomassen utover høsten og få slaktet ut vinter og vår. Da ville man kunne utnytte den gode tilvekstperioden og slakte ut, slik at man slipper å sprenge markedet. Jeg har ikke rukket å sette meg helt inn i den nye modellen, opplyser han.

Dagens laksepriser mener han gjenspeiler det som skjer i næringen.

- Vi har null vekst og bygger ned biomassen istedenfor opp. Det burde gått andre veien, konkluderer han.