Lerøy utsetter investeringer og sender nykjøpt MTB i retur

Lerøy trekker kjøp av MTB i hundremillioners-klassen og utsetter investeringer til nær en halv milliard

Også Lerøy Seafood Group benytter seg av angrefrist-muligheten på MTB. - Investeringer ikke lenger forsvarlig, mener de.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding mandag etter børsslutt skriver Lerøy Seafood Group ASA at 614 tonn MTB som de kjøpte i 2022 til en samlet verdi på NOK 123 millioner, nå vil bli levert tilbake.

- Forslaget om innføring av grunnrenteskatt og dermed å øke skattesatsen fra 22 % til 62 % skaper uforsvarlige rammevilkår for næringen i Norge, og endrer muligheter og insentiver for andre investeringer enn til vedlikehold. Alle større nye investeringer i konsernets verdikjede i Norge må dessverre settes på vent i påvente av Stortingets beslutning. Styret har i dag besluttet å stanse en allerede påbegynt investering i økt bearbeidingskapasitet, stor 420 millioner kroner på Skjervøy i Troms, skriver de.

- Vil stanse utviklingen

De kaller i børsmeldingen norsk havbruksnæring for "noe så enestående som en miljø/klimamessig og finansielt bærekraftig globalt konkurransedyktig matvareproduksjon".

Konsernleder Henning Beltestad mener Norge bør ta ansvar, ikke minst i disse tider, og fortsatt legge til rette for produksjon av mat til verdens befolkning.

- Denne desentraliserte distriktsnæringen har gjennom noen tiår bygget en unik verdikjede tuftet på kompetanse og risikovilje. Denne verdikjede har et stort potensial for videreutvikling, men da må nasjonal ledelse arbeide sammen med oss og bidra til forutsigbarhet og forsvarlige rammevilkår. Forslaget om grunnrenteskatt vil stanse utviklingen av næringens verdikjede og dermed redusere alle dens direkte og indirekte ringvirkninger langs kysten, legger han til.