Mowi-sjef Ivan Vindheim fikk onsdag 24. april kjennelsen fra Bergen Tingrett som viser at Mowi sitt søksmål mot staten ble avvist.

Mowis søksmål ble avvist

Mowis rettssak mot staten og grunnrenteskatten er avvist. Mowi får ikke legge frem saken sin for retten i denne omgang. 

Publisert Sist oppdatert

En fersk kjennelse fra Hordaland Tingrett viser at Mowi får avslag på sitt ønske om å dra staten (Finansdepartementet) for retten på grunn av grunnrenteskatten, som oppdrettsselskapet mener er diskriminerende og i strid med EØS-regelverket.

Etter en helhetsvurdering, finner retten at saksøkerne ikke har et særlig behov for rettslig avklaring nå, og at rettsspørsmålene heller ikke egner seg til å bli prøvd i en generell form. Rettens vurdering ovenfor gjelder samtlige saksøkere og både en prinsipale påstand (hovedkravet) og den subsidiære påstand (det subsidiære kravet). Retten finner på denne bakgrunn at søksmålsvilkårene i tvisteloven § 1-3 ikke er oppfylt, og at saken skal avvises, kommer det frem i kjennelsen. 

De skriver også at: Retten bemerker at det ikke er tvilsomt at det vil bli truffet et konkret endringsvedtak av skattemyndighetene dersom Mowi ved skattefastsettingen fastholder sine rettslige standpunkter, herunder at loven om grunnrenteskatt på havbruksvirksomhet er rettsstridig og ikke kan gjennomføres overfor Mowi. Dette vedtaket vil Mowi få prøvd for domstolene.

- Kan reise søksmål senere

Begge parter har nå en måned til å vurdere om man vil anke kjennelsen til lagmannsretten.

- Tingretten har, etter statens syn, kommet til et riktig resultat om at søksmålet fra Mowi må avvises, sier Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til E24. 

- Dersom denne avgjørelsen blir stående, betyr det saken stopper opp i rettssystemet i denne omgang. Mowi vil likevel kunne reise et søksmål på et senere tidspunkt når selskapet har fått et konkret skattevedtak, tilføyer han.

Staten har krevd at Mowi skal dekke sakskostnadene på 335 925 kroner. 

Kommunikasjonssjef  Ola Helge Hjetland i Mowi sier til Kyst.no at de har nettopp mottatt kjennelsen, og må lese grundig gjennom før de kan kommentere.