Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks. Foto: Deadline Media/Nordlaks

Nordlaks setter milliardinvesteringer på vent

Som en konsekvens av regjeringens forslag om å innføre grunnrenteskatt og det totale skattetrykket for havbruksselskapene må Nordlaks sette flere store investeringer på vent.

Publisert Sist oppdatert

- Nordlaks har stoppet arbeidet med nytt slakteri- og filetfabrikk samt hovedkontor på Børøya i Vesterålen. Nordlaks setter også tre store investeringer i landbaserte settefiskanlegg på vent, i henholdsvis Mørsvika i Sørfold kommune, Nusfjord i Flakstad kommune og på Rødskjær i Harstad kommune. Til sammen utgjør disse fire investeringene 5 milliarder kroner og ville skapt et hundretalls nye arbeidsplasser og store ringvirkninger i lokalsamfunnene, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks.

Siden 2018 har Nordlaks investert over 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi. Det var 1,25 ganger mer enn årsresultatet i den samme perioden. Investeringene har bidratt til at sysselsettingen i Nordlaks økt med over 300, fra 505 til 822. Økningen i sysselsetting hos leverandørbedriftene til Nordlaks er antatt å være over 600 i den samme perioden.

Fasadeskisse av det nye slakteriet og hovedkontoret til Nordlaks på Børøya i Hadsel kommune. Arbeidet med prosjektet stanses inntil Nordlaks vet hvilke rammevilkår som vil gjelde for selskapet fremover.

- De senere årene har vi bygd nytt settefiskanlegg i Hamarøy, vi har kontrahert nye brønnbåter, bygd en havfarm og iverksatt byggingen av det semilukkede oppdrettsanlegget hydra. Det har gitt mange flere ansatte, og vi tror det har bidratt til giv og optimisme i hele regionen. Vi tror veldig lite av dette hadde vært mulig hvis vi allerede var underlagt den skatten som nå er foreslått. Vi risikerer å strupe en av de store vekstmotorene langs kysten, som så langt har skapt masse arbeidsplasser og motvirket fraflytting, sier Welde.

Går gjennom alle investeringsprosjekter på nytt

Regjeringens forslag innebærer ingen lettelser i selskapsskatt, formueskatt, utbytteskatt, produksjonsavgift, eiendomsskatt eller noen avgifter. Med dagens satser og den nye skatten på toppen blir skattetrykket opp mot 85 %.

- For den neste 6-årsperioden hadde Nordlaks identifisert mulige investeringer på til sammen 7 milliarder kroner. Fremover må vi gå gjennom alle investeringsprosjektene på nytt. Når statsbudsjettet er behandlet av Stortinget vet vi mer om hva som kan gjennomføres, sier Welde.

Regjeringens forslag om innretning av grunnrenteskatten er lagt ut på høring. I løpet av oktober vil komiteene på Stortinget starte behandlingen av Statsbudsjettet, før det vedtas av Stortinget i løpet av desember.

- Vi frykter at forslaget fra regjeringen møtes med et skuldertrekk fra resten av samfunnet og fra beslutningstakerne på Stortinget. Fremover er det viktig for oss å bidra til at flest mulig forstår konsekvensene av det som er foreslått og så skal vi sammen med de andre bedriftene foreslå endringer før dette skal vedtas, avslutter Welde.