- Jeg har en klar beskjed til regjeringa: Vi som lokalsamfunn kan ikke vente på at høringsrunden og behandlingstida i Stortinget skal gå som regjeringa har planlagt. Det tar for lang tid! Det sier ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen (KrF)

Tverrpolitisk fra formannskapet i Skjervøy:
Regjeringa må umiddelbart utsette grunnrente­forslaget

- Vi som lokalsamfunn kan ikke vente på at høringsrunden og behandlingstida i Stortinget skal gå som regjeringen har planlagt. Det tar for lang tid, sier ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommune som en reaksjon på beskjeden om at 158 ansatte ved Lerøy Aurora sitt prosessanlegg på Skjervøy har fått varsel om permitteringer fra 1. januar 2023.

Publisert Sist oppdatert

Ordføreren forteller i en pressemelding at kommunen de senere årene har opplevd økt aktivitet og sysselsetting på grunn av ei havbruksnæring i vekst. Fra kommunen med 2 800 innbyggere ble det i 2021 eksporterte laks til en verdi på over 8 mrd. kr.

- Kommunen har lagt til rette for utvikling innen sjømatnæringa gjennom planer og ulike aktiviteter. Havbruksnæringa i kommunen hadde planer om både økt produksjonsvolum og investeringer på land. Utviklingen tilknyttet leverandørindustri har vært positiv, langt utover kommunens grenser, skriver han i pressemeldingen.

Lerøy Aurora har allerede, på bakgrunn av grunnrenteforslaget, besluttet å stoppe den planlagte utbyggingen av videreforedling i Skjervøy havn. Nå har selskapet også sett seg nødt til å sende permitteringsvarsel til alle ansatte ved prosessanlegget.

- Dette er håpløst, sier en oppgitt ordfører Albrigtsen, og det er en stor belastning for de ansatte.

- Jeg har en klar beskjed til regjeringa: Vi som lokalsamfunn kan ikke vente på at høringsrunden og behandlingstida i Stortinget skal gå som regjeringa har planlagt. Det tar for lang tid! Fra Skjervøy krever vi at regjeringa finner løsninger på denne problematikken slik at videreforedlinga kan gjenopptas, fortsetter ordføreren. Jeg er enig i at vi skal ha en økt beskatning av næringa, men forslaget som nå ligger på bordet fra regjerninga er ikke godt nok, sier han.

Formannskapet i Skjervøy, bestående av repr. fra KrF, SP, AP, SV og FrP, ber nå om at regjeringa umiddelbart sørger for at iverksettelsen av grunnrenteskatt utsettes, helst til 01.01.2024.

Sekundært ber kommunen om at skattegrunnlaget for videreforedlede produkter ikke skal beregnes ut fra normpris, men faktisk oppnådd pris i markedet.

- Slik situasjonen er nå er det kun en utsettelse frem til 01.01.2024 som kan redusere skadevirkningene for foredlingsindustrien og lokalsamfunnene i Norge, skriver de.

- Vi har alle et felles mål om at mest mulig sjømat skal videreforedles i Norge, slik at det skapes arbeidsplasser og at den lokale verdiskapingen skal bli størst mulig. Det vi ser nå er stikk i strid med det vi ønsker for lokalsamfunnene våre. Nå må regjeringa ta grep, avslutter Albrigtsen.