– Mekanisk avlusing med SkaMik ved lossing til ventemerd er et meget godt tiltak som bidrar til å begrense smitteeffekt av lus til ordinære lokaliteter i regionen, sier daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice. Foto: Tom Lysø.

Renser stor laks i en krevende situasjon

Opptil 10 kilos fisk med godt resultat. Mekanisk avlusing fra SkaMik håndterer også den store laksen. For oppdrettere og brønnbåtselskap er spyling et sentralt verktøy for å redusere parasitten nå i den mest hektiske «lusesesongen», melder Moen Marin.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Uten SkaMik ville våre flere av våre eierselskap vært tvunget over i en annen driftssituasjon. Mekanisk avlusing er et godt verktøy i det totale bildet. Det signaliserer daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice (OMS) på Namdalskysten, i en pressemelding fra Moen Marin.

OMS opererer materiell og operasjoner for alle selskapene på Namdalskysten: Emilsen Fisk, SalmoNor, Midt-Norsk Havbruk/Bjørøya Fiskeoppdrett og SinkabergHansen. I den hektiske slaktesesongen denne høsten, gjør OMS spyling med SkaMik ved samtlige leveranser fra brønnbåten Viktoria Lady til ventemerd ved de tre slakteriene.

Fikser også stor fisk

Daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice. Foto: Tom Lysø.

- Fordelen med SkaMik er at systemet er svært fleksibelt og enkelt kan tilpasses alle fiskestørrelser. Helt opp til 10 kilo hvis det skulle være aktuelt. Effekten av spyling ved lossing er at vi unngår vi konsentrasjon av lus som fort kunne påvirke matfisklokaliteter i regionen negativt, sier Gudbrand Sørheim.

Sjefen i OMS betegner dette som et viktig steg i riktig retning. Selv om lossingen på et fartøy som Viktoria Lady øker med om lag to timer ved rensing i SkaMik, er det vel verdt den ekstra ressursbruken. Systemet for mekanisk avlusing er utviklet av erfarne fagfolk på Namdalskysten – i samarbeid med flere regionale oppdrettsselskap og Moen Marin AS. Sistnevnte er ansvarlig for både produksjon og salg.

Historie og kondisjon sjekkes

– Tiltaket gjennomføres med fokus på fiskevelferd og størrelse. Når laksen på de forskjellige lokalitetene blir lastet, innhentes full oversikt over eventuelle behandlinger og håndtering av laksen i den enkelte merd. Dermed kan de riktige innstillingene for størrelse og fiskens faktiske kondisjon legges inn. I sum har OMS og samtlige selskap som vi opererer for, et meget godt supplerende verktøy i arbeidet for å holde lusenivået på riktig nivå, sier Gudbrand Sørheim.

Oppdretternes Miljøservice ser mekanisk avlusing som et av flere gode virkemiddel. Selskapene som benytter seg av tjenestene i OMS, har også et antall andre tiltak som brukes i kombinasjon med SkaMik. Fellesnevner er at man i stor grad har gått bort fra å bruke kjemikalier mot parasitten.

Daglig leder Gudbrand Sørheim i Oppdretternes Miljøservice (OMS) ser mekanisk avlusing ved lossing som et godt grep for å redusere mulig spredning av parasitten fra ventemerd ved slakteriene. Foto: Tom Lysø.