Oversiktsbilde av Sævareid Fiskeanlegg sitt anlegg, hvor de har fått på plass en ny RAS-hall. Foto: Knut Revne.
Oversiktsbilde av Sævareid Fiskeanlegg sitt anlegg, hvor de har fått på plass en ny RAS-hall. Foto: Knut Revne.

Sævareid Fiskeanlegg investerer 200 millioner i RAS-teknologi

Sævareid Fiskeanlegg sitt nye RAS-anlegg nærmer seg ferdigstilling. I mars fikk selskapet den første smolten på plass og daglig leder Gustav Folkestad forteller utvidelsen skjer grunnet behovet for større smolt.

Publisert

​Sævareid Fiskeanlegg er lokalisert i Fusa, og har bygget ut eksisterende produksjonsområde med nytt RAS-anlegg.

Daglig leder Gustav Folkestad ved Sævareid Fiskeanlegg opplyser at de fikk den første smolten i det nye RAS-anlegget i mars. Foto: Arkiv.
Daglig leder Gustav Folkestad ved Sævareid Fiskeanlegg opplyser at de fikk den første smolten i det nye RAS-anlegget i mars. Foto: Arkiv.

- Den nye hallen har 10 kar på 700 kubikk. Det er to biofiltre som er beregnet på en daglig utfôring på til sammen 9000 kilo per døgn, forteller daglig leder Gustav Folkestad til kyst.no.

Men byggingen har ikke gått helt etter planen, og ifølge Folkestad har det vært forsinkelser av ulike grunner.

- Blant annet var grunnarbeidene mer omfattende enn tidligere antatt, selv om det ble gjort noen forundersøkelser. Dessuten er det et komplisert bygg der flere fag og bedrifter leverer varer og tjenester. Vi har hatt til hensikt å utnytte plassen best mulig, slik at det har ikke vært mye plass å boltre seg på for dem som har bygget hallen, forklarer Folkestad.

Ifølge nettsiden gjenstår det enda ferdigstillelse av en del kar med tilhørende systemer. Arbeidet pågår for fullt, men de regner med at i løpet av mai/begynnelsen av juni skal det meste av hall og utstyr være ferdig. De skal også klargjøre en sorterings- og vaksineringsavdeling, nye kontorer, lunsjrom, garderober og inngangsparti. Det pågår også lydisolering av en del støykilder.

Stor smolt

Den nye produksjonshallen med personal og administrasjons vil ha en prislapp på cirka 200 millioner kroner. Den første fisken kom inn i anlegget første mars, og på den nye avdelingen kan de ha fisk fra 300-500 gram.

- I fremtiden vil fisken flyttes inn i RAS-hallen etter at den er vaksinert, men vi klarer ikke helt å gjennomføre dette nå. I en overgangsperiode må vi også ta inn mindre yngel i hallen, forklarer han.

Selskapet har et utslippskonsesjon for å bruke 4300 tonn med fôr per år. De mottar rogn som de klekker og produserer yngel selv.

- Det neste året vil vi sannsynligvis ha en produsert biomasse på cirka 1800 tonn.

Bygger RAS-erfaring

Når det gjelder utfordringene med RAS versus gjennomstrømmingsanlegg, påpeker Folkestad at det er mange som har mye mer erfaring med RAS enn det de har.

Salmobreed fisk i Fyrkjelen på Sævareid, som skal bli stor høstsmolt. Foto: Sævareid Fiskeanlegg.
Salmobreed fisk i Fyrkjelen på Sævareid, som skal bli stor høstsmolt. Foto: Sævareid Fiskeanlegg.

- Den største utfordringen for oss er i førsterekke å være mye mer tilbakeholdne med fôringen, slik at vi unngår overfôring.

Hovedfordelen med et RAS mener han er den jevne temperaturen.

- Plutselige endringer i råvannskvaliteten blir i større grad utlignet av driftsvannet som sirkuleres, enn i gjennomstrømningsanlegg, påpeker han.

Produserer større fisk

Årsaken til at de har valgt å investere og bygge ut anlegget forklarer han er grunnet at kundene ønsker større fisk.

Selskapet har muligheter for å kjøre både RAS og gjennomstrøm. Folkestad sier at fordelene det gir dem er en ekstra sikkerhet og fleksibilitet.

- Så lenge vi har god tilgang på vann tenkte vi dette kunne være gunstig løsning, sier han avslutningsvis.

  • Sævareid Fiskeanlegg ble etablert i 1978 og har nå 16 ansatte og 1 lærling. Produksjonen ble startet i lokalene til en nedlagt kartongfabrikk.
  • Selskapet er eid av Sævareid Holding, Bremnes Fryseri AS, Lingalaks AS, Tombre Fiskeanlegg AS, AS Bolaks og lokale personer.
  • Styret består av Bjørg Mette Holmefjord Antonsen (leder), Bjørn Holmefjord, Håkon Tombre, Geir-Magne Knutsen, og Olav Munck.