Hans Petter Selstad, administrerende direktør. Foto: Selstad.
Hans Petter Selstad, administrerende direktør. Foto: Selstad.

Investering skal gi bedre lønnsomhet

Utstyrsleverandøren Selstad AS økte omsetningen sin med ni millioner kroner fra 2014-2015. Administrerende direktør Hans Petter Selstad sier til kyst.no at de er hovedsakelig er fornøyd med fjorårets resultat, men påpeker at årsaken til en nedgang i driftsresultatet skyldes nye investeringer.

Publisert

Selstad produserer oppdrettsutstyr, fiskeredskaper, tau, sikkerhetsutstyr og utstyr til industri og offshore, og deres spisskompetanse ligger spesielt innen oppdrettsutstyr og fiskeredskaper.

selstad-as
selstad-as

Selskapet fikk i 2015 en omsetning på 262,6 millioner,  mot 253,6 i 2014. Det tilsier en økning på ni millioner for Måløy-selskapet. 

- Vi er hovedsakelig fornøyd med fjorårets resultat. Årsaken til omsetningsveksten er pga det har vært jobbet godt i hele organisasjonen gjennom hele året, sier Hans Petter Selstad til kyst.no.

Driftsresultatet til selskapet har derimot en nedgang på 7,5 millioner i 2015.

- Gjennom 2015 har vi gjennomført en større investering, og hatt store engangskostnader i tilknytning til flytting av virksomheten lokalt. Dette har belastet resultatet ekstra, forklarer han.

Ny servicestasjon

- Hvilke investeringer har dere gjort i år som kan påvirke regnskapet for 2016? 

- I konsernet har vi i 2015-2016 investert over 50 millioner i ny servicestasjon for oppdrettsutstyr. Dette forventer vi vil ha positiv effekt for resultatet i 2016. Utviklingen i år har vært positiv og så langt ligger vi an til å nå våre budsjettmål, sier han fornøyd.

Den nye hallen har som formål å vaske, reparere/bøte, sertifisere, inspisere og eventuell gi ny impregnering til oppdrettsposene de produserer.

Solid utbytte til konsernet

Ny servicehall med en prislapp på 50 millioner. Foto: Selstad.
Ny servicehall med en prislapp på 50 millioner. Foto: Selstad.

Storaksjonæren Selstad Holding AS har tatt et utbytte på fem millioner fra selskapet i 2015, en økning på to millioner fra året før.

- Selstad AS er del av et konsern. Derfor er utbyttet gått opp i morselskapet for å styrke egenkapitalen der, begrunner direktøren.

Les også: Åpner miljøvennlig servicehall verdt 50 millioner 

  • Selstads hovedkontor og anlegg ligger i Måløy, og har 12 avdelinger og datterselskaper i Norge og Danmark.
  • Selstad AS har per dags dato 132 fast ansatte.
  • Selskapet har samarbeidspartnere i Sør-Afrika, Island, Grønland, Russland, India, Frankrike, Holland og Skottland.
  • Virksomheten er en internasjonal leverandør av kompetanse og utstyr til maritime næringer, og har hatt over 60 års drift.