Illustrasjonsbilde

Mowi og Harbor med FOU-prosjekt

Harbor og Mowi har inngått en FOU-kontrakt for levering av Harbor Fence til lokaliteten Rogne i Møre og Romsdal.

Publisert

Det forebyggende tiltaket Harbor Fence er et strømgjerde med lav spenning som skal hindre at lakselus kommer inn i merdene.

Henrik Trengereid, Group Manager Seawater Production Technology i Mowi, sier at Harbor har vist interessante resultater det siste året og at Mowi derfor ønsker å prøve ut Harbor Fence i et felles FOU-prosjekt for å dokumentere effekten i stor skala, hvor Mowi fokuserer spesielt på anlegg med utfordrende strøm og bølgehøyder. I tillegg til lokalitet Rogne, ser Mowi også på muligheten for å teste teknologien på ytterligere en annen lokalitet i løpet av 2024.

Vist gode resultater

Harbor og Mowi vil ha et tett samarbeid gjennom det første FOU-prosjektet på Rogne for, hvor partene i samarbeid skal utarbeide ytterligere, robust dokumentasjon med hensyn på teknologiens beskyttende effekt mot lakselus og påvirkning på fiskevelferd, samt sikker operasjon og drift av konseptet på eksponerte lokaliteter. 

- Harbor har jobbet i flere år med forskning og utvikling av Harbor Fence og har vist svært gode resultater for Nova Sea med om lag 70% mindre voksne hunnlus enn andre lokaliteter i samme området. Dette resultatet har økt interessen i oppdrettsbransjen og har vært viktig også for Mowi sin beslutning om testing av teknologien, skriver selskapet.

Kan øke produksjonskapasiteten

Daglig leder i Harbor, Christian Bjørnsen, sier kontrakten er viktig for utviklingen av selskapet, og er svært fornøyd med få signert en FoU-kontrakt med en så stor aktør som Mowi. 

- Det er dette vi har rigget selskapet for i de siste årene, sier han. Vi har flyttet produksjon fra Hjelmeland til Dusavik like utenfor Stavanger, hvor vi er i stand til å øke produksjonskapasiteten betydelig. 

Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor AS. 

Funn fra forskningsarbeidet har vist at luselarver mister evnen til å feste seg på laks etter påvirkning av små elektromagnetiske felt. Harbor Fence utnytter denne effekten gjennom et omsluttende elektromagnetisk felt som spennes opp rundt merden. Feltet tar form som et åpent gjerde og uskadeliggjør luselarver på vei inn i merden. Harbor Fence er lokalt virkende og gjør ingen skade på fisk inne i merden. 

- God gjennomstrømning av vann gjør at luselarver produsert inne i merden også uskadeliggjøres når de driver ut av et Harbor Fence-anlegg. Det bidrar til redusert smitte på tilliggende merder, på andre lokaliteter og på villaks. Vi gleder oss til et godt og profesjonelt samarbeid med Mowi, sier Bjørnsen.