Fisketelling er ikke visuelt. Magnetisk utstyr ble montert i elvene i Hardanger våren 2019. Foto: Cautus Geo.

Dokumenterer fiskevandring i et nytt prosjekt

På oppdrag fra Rådgivende Biologer satt Cautus Geo i gang et nytt prosjekt for å telle fisk i Hardanger med mål om å dokumentere fiskevandring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fisketelling i Hardangerfjorden er ikke visuell. Cautus Geo hjelper Rådgivende Biologer med etablering og drift av måleutstyr som leser Rfid-merkede fisk, samt med automatisk innsamling av observasjoner og visuell presentasjon av resultatene. Disse vises i nettportalen Cautus Web, forteller selskapet i en pressemelding.

Hardangerfjorden er 179 kilometer lang, og er en del av produksjonsområdet 3 (PO3). Totalt er det 110 tillatelser for havbruk i PO3. Den årlige produksjonen er på rundt 100 000 tonn.

Treårs prosjekt

Målet med prosjektet er å dokumentere fiskevandring i en av verdens mest produktive fjorder for oppdrett av laks og regnbueørret. Dette skjer gjennom «Salmon Tracking 2020»-prosjektet.

- Vi er ute etter fakta, mer kunnskap og bedre forvaltning av ressursene. Derfor har vi satt i gang prosjektet, sier sekretær for prosjektet Even Søfteland i en pressemelding.

Ha legger til at de vil finne fakta om bestandsutviklingen i elvene, vandringstider (hastigheter og mønster) og tilbakevandring og hvordan ørret beveger seg mellom opprinnelseselven og andre elver.

Prosjektet initiert av havbruksselskapene i Hordaland og ledes av professor Albert Imsland. Søfteland har med seg en sterk styrings- og forskergruppe. 

Kostnadsrammen ligger på ca. 40 millioner kroner over tre år.

Salmon Tracking 2020

  • Finansiert av havbruksnæringen i PO3 (Karmøy – Øygarden).
  • Prosjekt over 3 år. Kostnadsramme på 40 millioner.
  • Rådgivende Biologer Rfid-merker smolt før den starter vandring.
  • 4 500 laks og ørret er merket i år. Ca. 10.000 skal merkes totalt.
  • Elver i prosjektet som omhandler Rfid-merket: Oselva, Uskedalselva, Mundheimselva, Granvinselva og Tørvikelva, i tillegg til Eio og Omvikedalselva. I flere av elvene drives det parallelle tiltak med kameraovervåking og radiomerking.

Godt samarbeid

Rådgivende Biologer er en del av forskerteamet i «Salmon Tracking 2020» og driver utstrakt feltarbeid. De har Rfid-merket 4500 laks og ørret i 2019. Antallet vil mer enn fordoble seg i prosjektet.

- Uansett hvilke resultater forskningen vil vise, så skal disse publiseres i Norge og internasjonalt. Det er sentralt for å skape legitimitet, sier Søfteland.

Prosjektleder Bjart Are Hellen i Rådgivende Biologer er fornøyd med valg av en partner.

- Forskningen vi gjennomfører innebærer mye bruk av teknologi. Da trengte vi en god samarbeidspartner. Cautus Geo kan teknologi og har felterfaring, sier han.

Annerledes oppdrag

- Vårt viktigste bidrag er å automatisere datafangsten og sikre kontinuerlig drift av fisketellingsystemene. Vi jobber i hovedsak med overvåking av geologiske, geotekniske og miljørelaterte objekter. Her er vi med som en kvalitetssikrer og underleverandør for å håndtere måledata, sier Sigmund Brekke Langelid, prosjektansvarlig i Cautus Geo.

Han betegner oppdraget som spennende og litt utenfor det selskapet vanligvis gjør.

- Vi har tatt med oss vår felterfaring, og tilpasset Cautus Web for oppdraget for å få frem gode måledata, legger han til.