90 prosent av eggemerden vil ligge under vann. Hauge Aqua/Kreativ Side
90 prosent av eggemerden vil ligge under vann. Hauge Aqua/Kreativ Side

"Egget" får godkjennelse videre for 4 av 14 søkte konsesjoner

Marine Harvest sitt konsept "Egget" utviklet sammen med Hauge Aqua får grønt lys videre for fire av 14 utviklingskonsesjoner.

Publisert

Fiskeridirektoratet svarer på søknad fra Marine Harvest Norway AS om 14 utviklingstillatelser, der de tar sikte på å realisere konseptet «Egget» - en lukket merdkonstruksjon i sjø.

Prosjektet er delt opp i tre faser hvor søker legger opp til først å utvikle og teste en pilot i mindre skala, så utvikle og teste en prototype i full skala og til slutt en storskala fase hvor testing av konseptet foregår med 10 enheter på 20 000 m3.

Les også: Status utviklingskonsesjoner – Innovasjonsbølgen slår inn over oppdretterne

Selskapet har fått delvis godkjennelse, der de søknaden behandles videre, men er begrenset til fire konsesjoner.

Les også: Vil «trøkke til» med «Egget» 

Marine Harvest skriver  i søknaden at oppskalering fra en til ti enheter representerer en investering i størrelsesorden 500 millioner kroner i tillegg til ca. 100 millioner som er brukt i Pilot og Prototypefasen. De er  også villig til å ta denne risikoen forutsatt at de foregående fasene viser tilfredsstillende resultater, samt at søknaden som helhet innvilges for å gi forutsigbarhet for investeringsforløpet.

Marine Harvest har på forespørsel oversendt en kontantstrømanalyse for prosjekt «Egget» hvor det forutsettes at det innvilges 14 utviklingstillatelser. Analysen går fire år frem i tid og viser at dersom de forutsetningene som er lagt til grunn slår til kan selskapet forvente å tjene penger i prosjektets fjerde år.

Les også: