Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line er glad for avgjørelsen som har blitt tatt. Foto: Ole Andreas Drønen
Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line er glad for avgjørelsen som har blitt tatt. Foto: Ole Andreas Drønen

- Vi takker alle som har hjulpet til i den utfordrende perioden

- Det er med glede vi har mottatt et vedtak fra Nærings- og fiskeridepartementet som medfører at de 120 arbeidsplassene i Hav Line Gruppen AS nå er sikret inn i fremtiden, sier styreleder Carl-Erik Arnesen.

Publisert Sist oppdatert

Hav Line Gruppen fikk i dag ti års dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens bestemmelse om produksjonsfisk.

Teksten under er skrevet av Carl-Erik Arnesen, styreleder i Hav Line.

Som nystartet bedrift har det vært utfordrende å leve med den store usikkerheten vi har hatt i over to år. Svært mye tid og ressurser har blitt viet til rettslige prosesser for å få sikre driften. Jeg takker derfor alle våre ansatte for den tillit de har vist ved lojalt å stå bak selskapet. Likeledes vil jeg takke våre kunder langs kysten som har satset på slaktebåten vår, Norwegian Gannet, som er den første i verden. 

Vi har til nå slaktet og pakket over 50.000 tonn siden oppstart. Båten har levert over alle forventinger på det som den var bygget for, nemlig å sørge bedre fiskevelferd og smittehygiene, kraftig reduserte CO2-utslipp i forbindelse med transport/eksport av laks, samt å få mye tungtransport vekk fra veiene våre. 

Les også:  Kommentar: Staten med slagside i retten

Den smidige slakteprosessen og hurtige nedkjølingen på RSW gir i tillegg svært god kvalitet på fisken, samt lengre holdbarhet i ferskvaredisken. Dette er nå godt dokumentert av Nofima og andre forskningsinstitusjoner. Gjennom hele syv vitenskapelige artikler er arbeidet beskrevet, og oppsummeringen viser at kvaliteten til den fisken MV "Norwegian Gannet" leverer, er førsteklasses.  Dette styrker omdømmet til norsk laks ute i verden.   

Slaktebåten Norwegian Gannet har også vist seg nyttig under redningsoperasjoner for laks som trenger rask slakting. For eksempel bidro den med å berge store verdier under det dramatiske algeutbruddet i Ofotfjorden i 2019. Den har også vært både i Skottland og på Island og slaktet fisk. Kundene her var svært fornøyde. Selv har vi latt oss imponere over at de tekniske systemene, også på slik langtransport, sikrer høy kvalitet på fisken.

Les også: Retten: Grovt urimelig av staten overfor Hav Line

Det har vært vanskelig å leve med usikkerheten som myndighetene la på oss samme dag som vi døpte skuten. På dåpsdagen varslet departementet omgjøring av Mattilsynets godkjennelser til Norwegian Gannet. Vi takker nå alle og enhver som har hjulpet til i den utfordrende perioden, det være seg miljøforkjempere, de som arbeider for fiskevelferd, samt et godt faglig samarbeid med Mattilsynet.

Avslutningsvis vil jeg nå også takke for en løsningsorientert politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet som har fattet et vedtak som støtter opp om grønn innovasjon, en bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring. Vedtaket gir håp for alle gründere og private aktører som våger å satse på nye metoder og slik skape nye og moderne arbeidsplasser.

Når selskapet nå får legge usikkerheten bak seg gleder vi oss til å kunne bruke all vår tid og ressurser på å levere tjenester til stadig flere, og sammen med alle interessentene fortsette å utvikle stadig bedre løsninger