Deltakere på Marin Camp ved Nord universitet tidligere i år. Et av flere vellykkede rekrutteringstiltak for Faktultet for biovitenskap og akvakultur. Foto Svein-Arnt Eriksen.
Deltakere på Marin Camp ved Nord universitet tidligere i år. Et av flere vellykkede rekrutteringstiltak for Faktultet for biovitenskap og akvakultur. Foto Svein-Arnt Eriksen.

Ungdom vil studere havbruk

Årets søknadstall viser at langt flere enn tidligere ser for seg ei framtid i havbruksnæringa, sier dekan Reid Hole ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA), Nord universitet.

Publisert

Interessen for bachelorgradene ved fakultetet fortsetter å øke.  Tallene fra Samordna opptak viser en svært hyggelig økning i antall førsteprioritetssøkere sammenlignet med 2015. Også fra 2014 til 2015 hadde fakultets studietilbud en solid økning.

- Vi er inne i en positiv trend for fakultetets studietilbud, fastslår dekan Reid Hole i en pressemelding.

Fakultets profilstudium innen havbruk, Bachelor i havbruksdrift og ledelse, hatt en svært positiv utvikling de siste årene, mener Hole.

Allerede i fjor erfarte fakultetet en enorm oppgang i antall søkere som hadde dette studiet som første prioritet. Det tørre tallet var 123 % økning.  I år fortsetter denne popularitetstrenden med nærmere 25 % økning sammenlignet med 2015.

- Bildet er komplekst. Det økende nasjonale fokus på bioøkonomi kan være en del av forklaringen, men først og fremst ligger det i at sjømatnæringen totalt sett representerer et spennende alternativ for ungdom fra både by og kyst. Ungdommene vet at det er veldig gode muligheter for arbeid umiddelbart etter at de er ferdig uteksaminerte kandidater. Ungdom som tidligere ville søkt en oljerelatert utdanning reorienterer seg nå, noe som er positivt for vårt utdanningstilbud og sjømatnæringen, sier Hole.

Økt 55 %

Fakultetet er også veldig fornøyd med søkningen til biologi i år, som øker med over 55 % fra i fjor. Dette er et studium som tidligere har hatt lave søkertall.

– Både studenter fra biologi og fra havbruksdrift og ledelse er rekrutteres til vårt master- og ph.d.-studium, så gode og mange studenter er viktig for FBA, sier Hole.