Daglig leder i Stingray Marine Solutions, John Arne Breivik. Foto: Therese Soltveit.
Daglig leder i Stingray Marine Solutions, John Arne Breivik. Foto: Therese Soltveit.

Lovende resultater for digital lusetelling

Daglig leder John Arne Breivik i Stingray Marine Solutions, opplyser at selskapet har hatt en god fremgang med flere nye konsepter, og særlig metoden for lusetelling via bilder.

Publisert

-  Vi har god fremgang med flere nye konsepter og særlig metoden for lusetelling via bilder ser nå lovende ut for de neste 6-9 måneder. Vi har nylig kommet ut med en ny detektorplattform, der vi kan identifisere områder på fisken og på den måten drive "soneterapi" i tillegg til enkeltdeteksjoner og uskadeliggjøring av enkeltindivider. Med den nye skraveringen vil vi da kunne behandle områder f.eks. bak fettfinne eller mellom gatt og spor, der det typisk sitter mye lus når lusepresset øker, sier Breivik til kyst.no.

Han legger til at det selvsagt er ting de ønsker ytterligere optimalisert og dette har mye å gjøre med god kommunikasjon mellom den enkelte lokalitet og Stingray.

90 prosent oppetid

Stingray kan vise til en oppetid på over 90 prosent i snitt.

- Dette betyr altså at vi avluser når folk sover, når det er storm, og når annen avlusing ikke er mulig. Oppetiden er jevnt over god og det er flere eksempler på annet utstyr og teknologi på lokalitetene som tar kvelden i uvær når laserne står og jobber døgnet rundt, påpeker Stingray-lederen.

Gjennom hele året i 2015 har Stingray jobbet systematisk med å forbedre oppetiden, slik at enhetene kan stå å jobbe mest mulig, døgnet rundt, hverdag som helg, ifølge Breivik.

- Vi ser ikke så stor forskjell på oppetid på tvers av regionene, men mer forskjell i forhold til hvor mye tid og oppfølging som legges inn i samarbeidet med oss. De som har tettest kommunikasjon med Stingray er de som jevnt over får de beste resultatene på både oppetid og avlusing.

Selskapet sier de opplever at norsk oppdrettsnæring har begynt å forstå at de har en avlusings-metode som til de grader tar fiskehelse og biologi på alvor.

- Derfor kan vi også med stolthet si at det ikke har vært meldt om en eneste skade per dags dato og selvsagt ingen død fisk i forbindelse med vår behandlingsmetode, opplyser han.

- Gjennom hele året i 2015 har Stingray jobbet systematisk med å forbedre oppetiden, slik at enhetene kan stå å jobbe mest mulig, døgnet rundt, hverdag som helg, opplyser daglig leder John Arne Breivik.
- Gjennom hele året i 2015 har Stingray jobbet systematisk med å forbedre oppetiden, slik at enhetene kan stå å jobbe mest mulig, døgnet rundt, hverdag som helg, opplyser daglig leder John Arne Breivik.

Satser på Skottland

Stingray har etterspørsel fra oppdrettere i de andre lakseproduserende landene, men opplyser at de har valgt å heller bygge videre på  tilstedeværelsen de har langs norskekysten.

Selskapet har tidligere testet lasere i både i Skottland og på Færøyene, så det vil ikke overraske Breivik stort om de kommer i gang for alvor der i andre-tredje kvartal.

- Det har vært fin fremgang i diskusjonene og tilnærmingen til skotske oppdrettere, slik at vi nå har uttalt at vi kommer til Skottland med vår teknologi i løpet av andre eller tredje kvartal i år. I slutten av mai er det AquacultureUK i Aviemore og da er det allerede flere som har meldt sin interesse for nye samtaler. Vi forventer og tror at det bare vil være starten for Stingray i Skottland, Irland og på Shetland, sier han.  

Stingray planlegger å sette opp kontor og serviceavdeling i Canada og Chile, men avventer det til de har funnet en god lokal forankring.

- Andre leverandører til oppdrettsnæringen har vist interesse for å representere oss i disse markedene og det er noe vi vurderer fortløpende, selv om sannsynligheten er størst for at det blir i Stingray sin egen regi, påpeker han.

- Millioner i minus

Regnskapet for i fjor viser at selskapet hadde nær 28 millioner kroner i omsetning, og endte med noen millioner i minus.

- Dette var vårt første hele kommersielle driftsår og vi har brukt mye tid og penger på å bygge opp produksjonskapasitet for å ta unna forventet fremtidig etterspørsel. I tillegg økte vi betydelig i antall ansatte, så vi kan vel se tilbake på et år i rivende utvikling, der vi bygde et godt fundament for det som skal skje fremover, forklarer han til kyst.no.

Anlegget Langeråa til E. Karstensen Fiskeoppdrett har kjøpt ti laserenheter sammen med Marø Havbruk. Foto: Stingray.
Anlegget Langeråa til E. Karstensen Fiskeoppdrett har kjøpt ti laserenheter sammen med Marø Havbruk. Foto: Stingray.

- Er det mange som har rustet seg med laser? Har etterspørselen steget på våren?

- Vi opplever at en rekke aktører har vært opptatt med å se på muligheten for utviklingskonsesjoner, men det er et løp vi for lenge siden har avklart at vi ikke skal være en del av. Vi ønsker å løse luseutfordringen i dag for alle de tusenvis av merdene som ligger langs kysten.

- Vi ser at noen av de som sitter på gjerdet har ventet på flere resultater fra anlegg som skulle slakte ut fisk fra tiden rundt jul og helt frem til påske. Dette har nå løsnet noe, siden resultatene foreligger og potensielle kunder ser at vi sparer oppdrettere for håndtering og alternative behandlinger, legger han til.

Samtidig opplyser han at de holder jevnt lavere totale lusenivåer i alle lasermerder sammenlignet med andre merder på lokalitetene, og dette vil være en drivkraft for den videre veksten deres.

Stingray avholdt et brukerforum den 12. april, for alle oppdretterne som har lasere i kommersielle merder/ordinær matfisk- produksjon.

- Dette er noe vi gjør i april og oktober hvert år, slik at vi kan fange opp både positive innspill og diskusjoner rundt forbedringsmuligheter. Tilbakemeldingene er gode og alle er enige om at bruk av laser er et viktig verktøy allerede nå og har stort potensial videre, sier Breivik til kyst.no.

Til Brussel

- Vi reiser nå til Seafood Expo messen i Brussel med gode resultater og spennende fremtidsutsikter i bagasjen. Dette håper vi både oppdretterne og sjømatkundene vil legge merke til, slik at vi kan komme med enda flere nyheter utover året, sier Breivik til kyst.no.

Selskapet har flere planer for utvikling av flere applikasjoner og programvare for ny funksjonalitet som kommer i 2016 og 2017.